Σύλλογος Φοιτητών Τμήματος Πληροφορικής

Καλωσήρθατε στην επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου Φοιτητών Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου ο "Φαίακας", o οποίος ιδρύθηκε το 2004. Η ιστοσελίδα βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία και πιθανότατα θα ύπαρξούν αλλαγές . Σκοποί του Συλλόγου είναι οι εξής:

  • Η προάσπιση της εθνικής ανεξαρτήσιας και αξιοπρέπειας της πατρίδας μας και ο σεβασμός στις αρχές του Συντάγματος
  • Η προάσπιση της συνταγματικής κατοχύρωσης της δημόσιας δωρεάν παιδείας
  • Η δημιουργία της απαραίτητης υλικοτεχνίκης υποδόμης για την βελτίωση των συνθηκών ζωής και του περιεχομένου σπουδών του φοιτητή
  • Η οργάνωση και η συμμετοχή των φοιτητών του Τμήματος για την διεκδίκηση των στόχων του Συλλόγου
  • Η κατοχύρωση της αυτονομίας των Α.Ε.Ι.
  • Η επαγγελματική και επιστημονική κατοχύρωση των αποφοίτων του Τμήματος
  • Η ανάπτυξη και η πρόοδος της περιοχής, μέσω της ενδυνάμωσης των σχέσεων της Πανεπιστημιακής Κοινότητας με τους κοινωνικούς φορείς της Κέρκυρας