ΦΕΚ Ίδρυσης Π.Μ.Σ "Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική" (ΦΕΚ 1338/02.07.2015)

Δείτε το συνημμένο αρχείο με το ΦΕΚ Ίδρυσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική" που θα ξεκινήσει το ακαδ. έτος 2016 -2017.

Συνημμένο Αρχείο

 

You are here: Studies Postgraduate Studies Π.Μ.Σ. "Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική" ΦΕΚ Ίδρυσης Π.Μ.Σ "Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική"