Κτίσματα, Πολιτισμός και Περιβάλλον σε Εικονικό Κόσμο Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Τίτλος: Κτίσματα, Πολιτισμός και Περιβάλλον σε Εικονικό Κόσμο Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων


Περιγραφή: Δημιουργία ενός εικονικού κόσμου των σημαντικότερων ιστορικών κτηρίων των Ιονίων Νήσων ώστε να δοθεί η ευκαιρία να αναδειχθούν οι ποικίλες ποιοτικές πτυχές του ιστορικού, πολιτιστικού, καλλιτεχνικού πλούτου καθώς και του φυσικού περιβάλλοντος.

URL:

You are here: Research Projects National Projects Κτίσματα, Πολιτισμός και Περιβάλλον σε Εικονικό Κόσμο ...