Υπηρεσίες Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του Ιονίου Πανεπιστημίου στο Πλαίσιο της Ψηφιακής Σύγκλισης

Τίτλος: Υπηρεσίες Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του Ιονίου Πανεπιστημίου στο Πλαίσιο της Ψηφιακής Σύγκλισης


Περιγραφή: Υπηρεσίες που αφορούν στην υποστήριξη λειτουργιών του Ιονίου Πανεπιστημίου όπως οι διοικητικές του υπηρεσίες, οι υπηρεσίες Γραμματείες κ.τ.λ. Στο τέλος θα υπάρχει σύνδεση με την κεντρική δομή που αναπτύσσεται στο Υπουργείο.

URL:

You are here: Research Projects National Projects Υπηρεσίες Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του Ιονίου Πανεπιστημίου στο Πλαίσιο της Ψηφιακής Σύγκλισης