Εξέταση μαθημάτων εαρινού εξαμήνου για τους επί πτυχίω φοιτητές στην εξεταστική Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2016

Από την Δευτέρα 11/1/2016 έως και την Πέμπτη 14/1/2016 οι επί πτυχίω φοιτητές (και μόνον αυτοί) έχουν δικαίωμα να δηλώσουν μέσω gramweb («Αίτημα» προς τη Γραμματεία) τα μαθήματα εαρινών εξαμήνων στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν στην εξεταστική Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2016 Το δικαίωμα αυτό δόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας (Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 184/30-12-2015, άρθρο 6, παράγραφος 3:

«Οι φοιτητές που περάτωσαν την κανονική φοίτηση, η οποία ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών εξαμήνων, σύμφωνα με το Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών, έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους 2015−2016 σε όλα τα μαθήματα που οφείλουν, ανεξάρτητα εάν αυτά διδάσκονται σε χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο.»).

Ως επί πτυχίω ορίζονται, οι φοιτητές που έχουν συμπληρώσει τα κανονικά έτη σπουδών, δηλαδή φοιτητές με έτος εισαγωγής το 2011 και νωρίτερα .

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Φοιτητές που δεν θα έχουν υποβάλει το παραπάνω Αίτημα δε θα έχουν το δικαίωμα να εξεταστούν

You are here: Information Ανακοινώσεις Γραμματείας - Προπτυχιακό Εξέταση μαθημάτων εαρινού εξαμήνου για τους επί πτυχίω φοιτητές στην εξεταστική Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2016