Παράταση «Δήλωση Κατεύθυνσης από τους φοιτητές του Ε΄ εξαμήνου»

Παρατείνεται η περίοδος δήλωσης κατεύθυνσης για τους φοιτητές του Ε΄ εξαμήνου  έως και 18 Οκτωβρίου 2015.

  • Αν δεν  είχαν κάνει καθόλου δήλωση ο τίτλος της αίτησης να είναι «Δήλωση Κατεύθυνσης»
  • Αν είχαν κάνει  αλλά θέλουν να δηλώσουν Αλλαγή Κατεύθυνσης, ο τίτλος της αίτησης να είναι «Δήλωση Αλλαγής Κατεύθυνσης»
You are here: Information Ανακοινώσεις Γραμματείας - Προπτυχιακό Παράταση «Δήλωση Κατεύθυνσης από τους φοιτητές του Ε΄ εξαμήνου»