Εγγραφές πρωτοετών με την κατηγορία Αλλοδαπών – Αλλογενών και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών – μελών της Ε.Ε. μη ελληνικής καταγωγής

Οι εγγραφές στο Τμήμα Πληροφορικής των εισαγομένων με την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών – Αλλογενών (στην οποία ανήκουν και οι Κύπριοι μη ελληνικής καταγωγής) και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών – μελών της Ε.Ε. μη ελληνικής καταγωγής θα γίνουν από 23 Σεπτεμβρίου μέχρι και 29 Σεπτεμβρίου 2015 από 10.00 έως 14.00.

Δείτε την σχετική Εγκύκλιο εδώ και το σχετικό Δελτίο Τύπου εδώ.

Συνημμένα Αρχεία

You are here: Information Ανακοινώσεις Γραμματείας - Προπτυχιακό Εγγραφές πρωτοετών με την κατηγορία Αλλοδαπών – Αλλογενών και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών – μελών της Ε.Ε. μη ελληνικής καταγωγής