Εγγραφές Πρωτοετών Φοιτητών στο Τμ. Πληροφορικής για το ακαδ. έτος 2015-2016

Οι εγγραφές των νεοεισαγομένων στο Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου για το ακαδημαϊκό έτος 2015–2016, των εξής κατηγοριών:

Α. των εισαγομένων με το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ-Β΄ ή ΕΠΑΛ-Α΄, και

Β. των εισαγομένων στις θέσεις εισακτέων πέραν του καθορισθέντος αριθμού εισακτέων με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων πολιτών της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, θα πραγματοποιηθούν σε δύο βήματα:

Βήμα 1ο: Ο νεοεισαγόμενος υποβάλει από 10-9-2015 έως και 17-9-2015 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ στην ειδική εφαρμογή προεγγραφής της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας http://www.minedu.gov.gr
Για την είσοδό του στην εφαρμογή θα καταχωρίζει τον 8ψήφιο κωδικό εξετάσεων και τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) που χρησιμοποίησε στο μηχανογραφικό δελτίο.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!  Όποιος δεν υποβάλει την παραπάνω ηλεκτρονική αίτηση, δεν θα έχει δικαίωμα εγγραφής στο Τμήμα Πληροφορικής.

Βήμα 2ο: Μετά την υποβολή της παραπάνω αίτησης, ο νεοεισαγόμενος είτε προσκομίζει αυτοπροσώπως (ή μέσω νόμιμα εξουσιοδοτημένου προσώπου) μέχρι και 22-9-2015 είτε στέλνει με ταχυμεταφορά (courier) επίσης μέχρι και 22-9-2015 (η ημερομηνία αποδεικνύεται με απόδειξη ταχυμεταφοράς) στη Γραμματεία του Τμήματος στην εξής διεύθυνση:
Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής (για εγγραφή πρωτοετούς), Πλατεία Χρ. Τσιριγώτη 7, Κέρκυρα, 49100
τα δικαιολογητικά εγγραφής τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στην εγκύκλιο εγγραφών του Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων την οποία μπορείτε να δείτε εδώ.

Παρακαλούμε τους νεοεισαγόμενους να εκτυπώσουν, συμπληρώσουν, υπογράψουν και αποστείλουν μαζί με τα δικαιολογητικά εγγραφής και το Ατομικό Στατιστικό Δελτίο Φοιτητή - Σπουδαστή 2015 - 2016 (ΣΕ-11)

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι υποψήφιος που έχει εγγραφεί σε Σχολή ή Τμήμα του άρθρου 1 της Φ.253/28934/Β6/2006 (ΦΕΚ 391 Β΄) Υ.Α., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δεν μπορεί να εγγραφεί στο Τμήμα εισαγωγής του, αν δεν διαγραφεί προηγουμένως από την σχολή ή το Τμήμα στο οποίο είναι εγγεγραμμένος.

Το ίδιο διάστημα 10-17 Σεπτεμβρίου θα εγγραφούν και οι εισαγόμενοι από ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ με διάκριση σε επιστημονικές Ολυμπιάδες.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Για τις  εγγραφές των εισαγομένων με την ειδική κατηγορία των αλλοδαπών-αλλογενών (συμπεριλαμβάνονται οι ΚΥΠΡΙΟΙ) και αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε. μη ελληνικής καταγωγής, ΔΕΝ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ η ηλεκτρονική προεγγραφή, αλλά η εγγραφή θα γίνει όπως πέρυσι και θα ακολουθήσει ξεχωριστή εγκύκλιος.

Όλες οι ανωτέρω διαδικασίες εγγραφής ολοκληρώνονται είτε από τον ίδιο τον επιτυχόντα ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο.

Συνημμένα Αρχεία
1.  Εγκύκλιος εγγραφών ακαδ. έτους 2015 – 2016
2.  Δελτίο Τύπου
3.  Ατομικό Στατιστικό Δελτίο Φοιτητή - Σπουδαστή 2015 - 2016 (ΣΕ-11)

You are here: Information Ανακοινώσεις Γραμματείας - Προπτυχιακό Εγγραφές Πρωτοετών Φοιτητών στο Τμ. Πληροφορικής για το ακαδ. έτος 2015-2016