Αλλαγή στο πρόγραμμα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2015 λόγω ανακήρυξης εκλογών

Δείτε το ενημερωμένο Πρόγραμμα Εξεταστικής Σεπτεμβρίου εδώ

You are here: Information Ανακοινώσεις Γραμματείας - Προπτυχιακό Αλλαγή στο πρόγραμμα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2015 λόγω ανακήρυξης εκλογών