ΤΔΔΣ: Νέα παράταση προθεσμίας υποβολής οριστικών φακέλων υποτρόφων Erasmus+ για σπουδές [χειμερινό εξάμηνο 15-16]

Ενημερώνουμε τους υποτρόφους φοιτητές Erasmus+ (σπουδές) ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ Εξαμήνου 2015-16 ότι ΝΕΑ προθεσμία υποβολής των οριστικών φακέλλων υποψηφιότητάς τους στο Γραφείο ERASMUS, ορίζεται η ακόλουθη:

από σήμερα 10.3 έως και την Πέμπτη 12.3.15 και ώρες 10:00-14:00

στο Τμήμα Ιστορίας, 1ος ορ., Γραφείο Πρωτοκόλλου (1.09).

Aπό το Τμήμα Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων / ERASMUS

You are here: Information Ανακοινώσεις Γραμματείας - Προπτυχιακό ΤΔΔΣ: Νέα παράταση προθεσμίας υποβολής οριστικών φακέλων υποτρόφων Erasmus+ για σπουδές [χειμερινό εξάμηνο 15-16]