Εγγραφές Πρωτοετών Φοιτητών στο Τμήμα Πληροφορικής για το ακαδ. έτος 2014 – 2015

Α. Προθεσμία Εγγραφής
Οι εγγραφές των εισαγομένων στο Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου για το ακαδημαϊκό έτος 2014–2015 θα πραγματοποιηθούν από 15-09-2014 έως και 26-09-2014 και ώρα 10:00-14:00  (Δευτέρα έως Παρασκευή).

Β.  Δικαιολογητικά Εγγραφής
1.    Αίτηση εγγραφής 2014 - 2015
       (Δείτε εδώ και συμπληρώστε το επισυναπτόμενο έγγραφο)
2.    Υπεύθυνη Δήλωση "Δεν είμαι εγγεγραμμένος/η σε άλλη σχολή ΑΕΙ ή ΤΕΙ της Ελλάδας"  
       (Δείτε εδώ και συμπληρώστε το επισυναπτόμενο έγγραφο)
3.    Ατομικό Στατιστικό Δελτίο Φοιτητή - Σπουδαστή (ΣΕ-11)
        (Δείτε εδώ και συμπληρώστε το επισυναπτόμενο έγγραφο)
4.    Απολυτήριο Λυκείου (επικυρωμένο αντίγραφο ή απλή φωτοτυπία)
5.    Βεβαίωση Πρόσβασης από το Λύκειο (επικυρωμένο αντίγραφο ή απλή φωτοτυπία)
6.    Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας (επικυρωμένο αντίγραφο ή απλή φωτοτυπία)
7.    Τέσσερις (4) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας
8.    ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΔΕΙΧΘΕΙ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤA Ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ
Παρακαλείσθε κατά την εγγραφή να προσκομίσετε όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά καθώς και όλα τα έντυπα συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ την Εγκύκλιο του Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού που αφορά στις εγγραφές των εισαγομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2014 - 2015

Συνημμένα Αρχεία
1.    Αίτηση εγγραφής πρωτοετών φοιτητών 2014 - 2015
2.    Υπεύθυνη Δήλωση
3.    Ατομικό Στατιστικό Δελτίο Φοιτητή - Σπουδαστή (ΣΕ-11)
4.    Εγκύκλιος εγγραφών ακαδ. έτους 2014 - 2015

You are here: Information Ανακοινώσεις Γραμματείας - Προπτυχιακό Εγγραφές Πρωτοετών Φοιτητών στο Τμήμα Πληροφορικής για το ακαδ. έτος 2014 – 2015