Παράταση υποβολής φακέλου υποψηφιότητας για το ΠΜΣ ''Πληροφορική'' του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου έως 31 Αυγούστου 2015

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Δίδεται παράταση για την υποβολή φακέλου υποψηφιότητας για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Πληροφορική» που θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016 έως και την 31 Αυγούστου του 2015.

Λόγω του ότι η Γραμματεία του  Τμήματος Πληροφορικής δεν θα λειτουργεί κατά την καλοκαιρινή περίοδο, οι υποψήφιοι φοιτητές που θα υποβάλουν το φάκελό τους από τις  20 Ιουλίου και έως 31 Αυγούστου του 2015, να τον προσκομίσουν είτε οι ίδιοι είτε μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση:

Read more...

Παράταση έως 31.08.2015 - Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο "Πληροφορική" του Τμήματος Πληροφορικής για το ακαδ. έτος 2015 - 2016

Το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016 αναμορφωμένο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Πληροφορική» (ΦΕΚ 2071/29.07.2014, τ. B).

Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η επιστημονική κατάρτιση και ειδίκευση επιστημόνων στις ακόλουθες Κατευθύνσεις εξειδίκευσης:

A.    «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Πληροφοριακά Συστήματα»
B.    «Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες»

Read more...

You are here: Information Ανακοινώσεις ΠΜΣ (Νέο)