Ομιλία με θέμα: "Διερεύνηση Πρακτικών Παραγωγής και Διαχείρισης Μεταδεδομένων Ιστορικών κτηρίων – Μελέτη Σχημάτων Κωδικοποίησης τους"

Την Τετάρτη 26/11/2014 και ώρα 12.00 θα πραγματοποιηθεί επιστημονική ομιλία στο  κτήριο του Τμήματος  Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, στην αίθουσα 2.39, 2ος όροφος, με τίτλο :

«Διερεύνηση Πρακτικών Παραγωγής και Διαχείρισης Μεταδεδομένων Ιστορικών κτηρίων -

Μελέτη Σχημάτων Κωδικοποίησης τους»

Ομιλητής: Μιχαήλ Αγάθος, Υπ. Διδάκτωρ Ιονίου Πανεπιστημίου - Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Μουσειολογίας.


‘’Η παρούσα ομιλία παρουσιάζει τα έως τώρα ερευνητικά αποτελέσματα της διατριβής η οποία στοχεύει σε ένα σύνολο βέλτιστων πρακτικών για  την  κωδικοποίηση  της πληροφορίας για τα ακίνητα μνημεία του Πολιτισμού μας. Μέσα από την μελέτη και αξιολόγηση ώριμων προτύπων μεταδεδομένων για τα πολιτιστικά αγαθά αλλά και διαδεδομένων εννοιολογικών μοντέλων, προτείνονται μια σειρά λύσεων που επιχειρούν να εξαλείψουν  τη σημασιολογική και συντακτική ετερογένεια που παρατηρείται στην περιγραφή των μνημείων, επιφέροντας μια εναρμόνιση στις μέχρι τώρα πρακτικές κωδικοποίησης της πληροφορίας’’.

You are here: Information Activities Archive Lectures Ομιλία με θέμα: "Διερεύνηση Πρακτικών Παραγωγής και Διαχείρισης Μεταδεδομένων Ιστορικών κτηρίων – Μελέτη Σχημάτων Κωδικοποίησης τους"