Διάλεξη με θέμα: "On the Elasticity of NoSQL Databases over Cloud Management Platforms"


Το Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου σας προσκαλεί στη διάλεξη του Επικ. Καθηγητή Δημήτριου Τσουμάκου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου και ώρα 14:00 στην Αίθουσα 2 του Κτιρίου Αρεταίος με θέμα:

"On the Elasticity of NoSQL Databases over Cloud Management Platforms"

Abstract:
NoSQL databases focus on analytical processing of large scale datasets, offering increased scalability over commodity hardware. One of their strongest features is elasticity, which allows for fairly portioned premiums and high-quality performance. Yet, the process of adaptive expansion and contraction of resources usually involves a lot of manual effort during cluster configuration. In this work, we perform a thorough study of the elasticity feature on some popular NoSQL databases over an open-source cloud computing platform. We also present a prototype implementation of a decision making system that enables automatic elastic operations of any NoSQL engine based on administrator or application-specified constraints.

You are here: Information Activities Archive Lectures Διάλεξη με θέμα: "On the Elasticity of NoSQL Databases over Cloud Management Platforms"