Διάλεξη με θέμα: "Πέρα από την ανθρώπινη αντίληψη"

Ο Σύλλογος Φοιτητών του Τμήματος Πληροφορικής διοργανώνει σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου διάλεξη με προσκεκλημένη ομιλήτρια την κα. Μαρία Πέτρου, Καθηγήτρια του Imperial College London και Δ/ντρια του Ινστιτούτου Πηροφορικής & Τηλεματικής (Ι.Π.ΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.), που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 20:00 στην Αίθουσα 3 του Κτριρίου Αρεταίος με θέμα:

"Πέρα από την ανθρώπινη αντίληψη"

Περίληψη διάλεξης:
Το ανθρώμινο σύστημα όρασης έχει περιορισμένες δυνατότητες. Η επιστήμη της όρασης μηχανής μπορεί να μας βοηθήσει να επεκτείνουμε τις δυνατότητες αυτές πέρα από το συνηθισμένο, κάνοντας προφανή χαρακτηριστικά που είναι σε λανθάνουσα μορφή κρυμένα στα δεδομένα που συλλέγουμε. Η διάλεξη θα παρουσιάσει μερικές από τις εφαρμογές της επεξεργασίας εικόνας και όρασης μηχανής σε κλάδους όπως η Ιατρική, η Τηλεπισκόπηση και η Γεωλογία. Επίσης θα παρουσιάσει μια μέθοδο αναγνώρισης σχεδίου που πάει πέρα από τις κλασσικές μεθόδους, και θα δείξει αποτελέσματα της εφαρμογής της στην αναγνώριση προσώπων.

Σύντομο Βιογραφικό

http://www.commsp.ee.ic.ac.uk/~mcpetrou/

http://www.iti.gr/iti/people/Maria_Petrou.html

You are here: Information Activities Archive Lectures Διάλεξη με θέμα: "Πέρα από την ανθρώπινη αντίληψη"