Διάλεξη με θέμα: "Collaborative Context Awareness based on Multi-epidemics"

Το Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου σας προσκαλεί στη διάλεξη του κ. Χρήστου Αναγνωστόπουλου, Επίκ. Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής του Ι.Π., που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 29 Μαρτίου και ώρα 19.00 στην Αίθουσα 3 του Κτιρίου Αρεταίος, με θέμα:

"Collaborative Context Awareness based on Multi-epidemics"

Περίληψη διάλεξης

In our everyday life, we frequently experience cases where persons group together. In those cases, context-aware systems capture and process identical context. Therefore, the need to collaboratively address Context Awareness (CA) emerges. In the considered setting, ad-hoc networking between mobile nodes enables the exchange of information, thus, CA is facilitated. The synergy between mobile nodes materializes the Collaborative CA (CCA) paradigm.

We advance the general CCA concept by performing communication between nodes probabilistically in a way similar to virus (epidemic) spreading. Nodes feature a hierarchical information model, which can be exploited by an information diffusion process. Multiple pieces of information, exchanged as epidemics, can complete the information present at a certain node, which in turn infers and spreads new information.

We will discuss on this novel scheme through an information model for context and an analytical framework (Markov process). The key findings from this study show that the information spreading largely benefits from the mobility of nodes and semantic processing of the information model.

You are here: Information Activities Archive Lectures Διάλεξη με θέμα: "Collaborative Context Awareness based on Multi-epidemics"