Διάλεξη - «Ευφυείς Εικονικοί Πράκτορες»

Το Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστήμιου σας προσκαλεί στη διάλεξη του Δρ. Σπύρου Βοσινάκη, Λέκτορα Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων – Πανεπιστήμιο Αιγαίου, που θα  γίνει την Τετάρτη 2 Απριλίου 2008 και ώρα 18:00  στην Αίθουσα 3  του Κτιρίου «Αρεταίος»,  με θέμα :

«Ευφυείς Εικονικοί Πράκτορες»

Περίληψη διάλεξης:

Ευφυείς εικονικοί πράκτορες ονομάζονται οι αυτόνομες οντότητες σε τρισδιάστατα περιβάλλοντα που προσομοιώνουν ζωντανούς οργανισμούς ή απεικονίζουν φανταστικούς χαρακτήρες, στοχεύοντας στην αληθοφανή εμφάνιση, κίνηση και συμπεριφορά.

Στην παρούσα διάλεξη παρουσιάζονται αναλυτικά τα στάδια μοντελοποίησης ενός περιβάλλοντος με πολλαπλούς ευφυείς εικονικούς πράκτορες, από την απεικόνιση και κίνηση μέχρι την υψηλού επιπέδου συμπεριφορά. Γίνεται εκτενής αναφορά σε θεωρίες, αρχιτεκτονικές και εργαλεία που έχουν προταθεί μέχρι σήμερα, καθώς και στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων σε πληθώρα τομέων εφαρμογής, όπως εκπαίδευση, προσομοίωση, ψυχαγωγία, προηγμένες διεπαφές χρήστη, εικονικά περιβάλλοντα, κλπ.

Παρουσιάζεται μια πρωτότυπη αρχιτεκτονική ευφυών εικονικών πρακτόρων δύο επιπέδων η οποία αποσκοπεί στην ενίσχυση της προσαρμοστικότητας της συμπεριφοράς των πρακτόρων, στην αξιοποίηση υπαρχόντων αλγορίθμων υψηλού επιπέδου ελέγχου και στη μεταφερσιμότητα υλοποιημένων τμημάτων σε διαφορετικού τύπου περιβάλλοντα. Τέλος, προτείνονται αλγόριθμοι και αναπαραστάσεις για την ενίσχυση των κιναισθητικών ικανοτήτων των πρακτόρων σε δυναμικά, μη-ντετερμινιστικά περιβάλλοντα.

You are here: Information Activities Archive Lectures Διάλεξη - «Ευφυείς Εικονικοί Πράκτορες»