Διάλεξη - "Δυνατότητες και εφαρμογές των γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων (GIS)"

Το Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου σας προσκαλεί στη διάλεξη του Dr. Κοντού Άδωνη, Διευθυντή της Marathon Data Systems που θα γίνει την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2008 και ώρα 12:00 στην Αίθουσα 3 του κτιρίου Αρεταίος με θέμα: 

"Δυνατότητες & εφαρμογές των Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS)"

Η MARATHON DATA SYSTEMS (MDS), ιδρύθηκε το 1982 από τον κ. Άδωνη Κοντό, και έκτοτε δραστηριοποιείται αποκλειστικά στον Τομέα των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών ( GIS ). Ακόμη η εταιρεία υπήρξε πρωτοπόρος στην εισαγωγή των GIS στον Ελλαδικό χώρο. Είναι η μοναδική αντιπρόσωπος, στην Ελλάδα, της ESRI (Environmental Systems Research Institute) που έχει έδρα στην Καλιφόρνια και αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες Εταιρείες στην Οργάνωση και Ανάλυση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών.

Επίσης η MDS είναι ο επίσημος αντιπρόσωπος του GIS ArcInfo – ArcView , το βασικό πακέτο GIS τόσο στον Ελλαδικό όσο και στον διεθνή χώρο γενικότερα και η ίδια έχει προμηθεύσει με περισσότερες από 5000 άδειες σημαντικούς φορείς της Ελλάδας. Το λογισμικό ArcInfo είναι εγκατεστημένο σε πολλούς τομείς του Δημοσίου, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του Ιδιωτικού και Ακαδημαϊκού Τομέα. Οι εφαρμογές του καλύπτουν αντικείμενα όπως Κτηματολόγιο, Πολεοδομία, Χωροταξία Χαρτογραφία, Χρήσεις Γής, Περιβάλλον, Γεωλογία, Πράξεις Εφαρμογής, Φωτογραμμετρία, Εδαφολογία, Τοπογραφία, Υδρολογία, Δασολογία, Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, Φυσικό Αέριο), Έρευνα Αγοράς κ.α.

Η εικοσαετής παρουσία της MARATHON στον ελληνικό χώρο και η συνεργασία της με την ESRI , την καθιστά μια από τις λίγες εταιρείες που έχουν σημαντική εμπειρία στην εκπαίδευση και υποστήριξη των απαραίτητων εγκαταστάσεων για τη λειτουργία των Συστημάτων Γεωγραφικής Πληροφορίας. Αξιοσημείωτη είναι, επίσης, και η εμπειρία της στη δημιουργία των Βάσεων Δεδομένων που απαιτούνται για τη χρήση και επεξεργασία των διαφόρων Πληροφοριών.

You are here: Information Activities Archive Lectures Διάλεξη - "Δυνατότητες και εφαρμογές των γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων (GIS)"