Διάλεξη - " Security in the Next Generation Wireless Networks: the Good, the Bad, and the Evil."

Το Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου σας προσκαλεί στη διάλεξη του κ. Mike Burmester, Director of the Center for Security and Assurance in IT, Florida State University που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26 Μαΐου 2009 και ώρα 20:00 στην αίθουσα 4 του κτιρίου 3 (δίπλα από το κτίριο "Αρεταίος"),  με θέμα:

"Security in the Next Generation Wireless Networks:
the Good, the Bad, and the Evil".

Lecture abstract:

The evolution of wireless technologies has brought significant changes in modern communication networks through wireless extensions of the wired networks. Wireless communication offers users many benefits and will supports ubiquitous applications.

However, the next generation wireless networks face several unique security challenges due to their open network architecture, the shared wireless medium, limited resources, and their highly dynamic network topologies.

Dr. Burmester will discuss several applications of emerging wireless technologies, including WIFI/WiMAX networks, WSNs (wireless sensor networks),  mobile ad hoc networks (MANETs), vehicular ad hoc networks (VANETs) and RFID (radio frequency identification) systems, and identify the threats and security challenges that have to be addressed.

Περίληψη διάλεξης:

Η εξέλιξη των ασύρματων τεχνολογιών έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στα σύγχρονα επικοινωνιακά δίκτυα μέσω της ασύρματης επέκτασης των ενσύρματων δικτύων. Η ασύρματη επικοινωνία προσφέρει πολλά οφέλη στους χρήστες και υποστηρίζει εφαρμογές σε ολους τους τομεις (ubiquitous applications).

Ωστόσο, η επόμενη γενιά ασύρματων δικτύων αντιμετωπίζει πολλές μοναδικές προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας λόγω της ανοιχτής αρχιτεκτονικής του δικτύου, της ασύρματης επικοινωνίας, των περιορισμένων πόρων, και τις πολύ δυναμικής τοπολογίας.

Ο καθηγητής Μ. Burmester θα συζητήσει πολλές εφαρμογές της αναδυόμενης ασύρματης τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων των WiFi / WiMAX δικτύων, WSNs (ασύρματα δίκτυα αισθητήρων), mobile ad hoc networks (MANETs), αμαξωτα (vehicular) ad hoc δίκτυα (VANETs) και RFID συστημάτων (αναγνώρισης ραδιοσυχνοτήτων), καθώς και τον εντοπισμό απειλών και τις προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας που πρέπει να αντιμετωπιστούν.

You are here: Information Activities Archive Lectures Διάλεξη - " Security in the Next Generation Wireless Networks: the Good, the Bad, and the Evil."