Διάλεξη - "Multi-Domain Trust Management in Variable-Threat Environments using rollback-access"

Το Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου σας προσκαλεί στη διάλεξη του κ. Mike Burmester, Director of the Center for Security and Assurance in IT, Florida State University που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27 Μαΐου 2009 και ώρα 20:00 στην αίθουσα 4 του κτιρίου 3 (δίπλα από το κτίριο "Αρεταίος"),  με θέμα:


"Multi-Domain Trust Management in Variable-Threat Environments using rollback-access".

Lecture abstract:

Trust Management systems are trust infrastructures that support authorization for security-critical actions in decentralized environments. In this talk I will consider extensions that are suitable for multi-domain applications in variable-threat environments.  These allow temporary adjustments of trust levels to be made in response to elevated threat levels, and can be reversed without compromising actions that took place during such periods, we call this: rollback-access. Rollback-access capability is an essential feature for security-critical  applications.

Περίληψη διάλεξης:

Τα συστήματα διαχείρισης εμπιστοσύνης (Trust Management - TM) είναι υποδομές εμπιστοσύνης που υποστηρίζουν υπηρεσίες εξουσιοδότησης σε αποκεντρωμένα περιβάλλοντα. Σε αυτή τη διάλεξη, θα εξετάσω επεκτάσεις που είναι κατάλλες για εφαρμογές σε περιβάλλοντα με μεταβλητές απειλές (variable-threat environments).   Αυτες οι επεκτάσεις επιτρέπουν προσωρινές προσαρμογές των επιπέδων εμπιστοσύνης που θα πρέπει να λαμβάνονται σε συνάρτηση με τις απειλές (ιδιως οταν αυτες ειναι σε υψηλά επίπεδα), και μπορεί να αντιστραφουν χωρίς να διακινδυνεύει το συστημα, αυτό το αποκαλούμε: πρόσβαση rollback. H πρόσβαση rollback είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό στοιχείο για την ασφάλεια κρίσιμων εφαρμογών.

You are here: Information Activities Archive Lectures Διάλεξη - "Multi-Domain Trust Management in Variable-Threat Environments using rollback-access"