Διάλεξη με θέμα: "Προτυποποίηση και Διεθνή Πρότυπα Ασφάλειας"

Το Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου σας προσκαλεί στη διάλεξη της κας Α. Τσώχου, Λέκτορα του Τμήματος Πληροφορικής του Ι.Π., που  θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 15 Μαρτίου και ώρα 19.00 στην Αίθουσα 3 του Κτιρίου Αρεταίος, με θέμα:

"Προτυποποίηση και Διεθνή Πρότυπα Ασφάλειας"

 

 

Τίτλος διάλεξης: Προτυποποίηση και Διεθνή Πρότυπα Ασφάλειας

Σύντομη Περιγραφή: Η αναγκαιότητα κοινής ορολογίας, κατανόησης και συναίνεσης προδιαγραφών ασφάλειας κατά τη σχεδίαση πληροφοριακών συστημάτων έχει οδηγήσει στην έκδοση πληθώρας προτύπων ασφάλειας, ώστε οι εμπλεκόμενοι στα πληροφοριακά συστήματα να ακολουθούν κοινούς κανόνες και πρακτικές ασφάλειας. Σε αντίθετη περίπτωση τα πληροφοριακά συστήματα που σχεδιάζονται ενδέχεται να μην επιτυγχάνουν ένα επιθυμητό ελάχιστο επίπεδο ασφάλειας ή να αδυνατούν να διαλετουργήσουν με ασφάλεια με άλλα συστήματα. Στα πλαίσια της διάλεξης θα μελετηθούν:

  • Οι έννοιες της προτυποποίησης, πιστοποίησης και διαπίστευσης
  • Οι τάσεις υιοθέτησης διεθνών προτύπων ασφάλειας από τους οργανισμούς
  • Τα κυρίαρχα πρότυπα ασφάλειας και τα επίπεδα εφαρμογής τους
  • Τα διεθνή πρότυπα ISO 27001 (2005), ISO 27002 (2005), ISO 27005 (2008)

Σύντομο Βιογραφικό:
Η Αγγελική Τσώχου έχει πτυχίο Πληροφορικής και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε Πληροφοριακά Συστήματα από το Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, και διδακτορικό δίπλωμα (Ph.D.) από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Έχει εκλεγεί Λέκτορας στο Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου στο γνωστικό αντικείμενο ‘Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα στο Διαδίκτυο’. Από το Δεκέμβριο του 2009 είναι ειδική συνεργάτης του Ειδικού Γραμματέα για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Από το Φεβρουάριο 2010 είναι διδάσκουσα με βάση το Π.Δ. 407/80 στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Είναι συγγραφέας 7 δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές και 8 δημοσιεύσεων σε πρακτικά συνεδρίων στους τομείς ενδιαφέροντός της. Επίσης, συμμετείχε στην Επιστημονική Επιτροπή Προγράμματος των διεθνών επιστημονικών συνεδρίων TrustBus 2011, SECRYPT 2010, OTM IS 2010 και είναι κριτής ερευνητικών εργασιών σε 4 διεθνή περιοδικά και ήταν κριτής σε 14 διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Έχει συμμετάσχει σε πλήθος χρηματοδοτούμενων ερευνητικών και μελετητικών έργων στην Ελλάδα.

You are here: Information Activities Archive Lectures Διάλεξη με θέμα: "Προτυποποίηση και Διεθνή Πρότυπα Ασφάλειας"