Διάλεξη με θέμα: "Ασύρματα Δίκτυα και Επικοινωνίες: Πρωτόκολλα, Εφαρμογές και Ερευνητικές Προεκτάσεις"

Το Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου στo πλαίσιο των διαλέξεων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών σας προσκαλεί στη διάλεξη του κ. Περικλή Χατζημίσιου, Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2010 στην Αίθουσα 4 (Κτήριο Γραμματειών - δίπλα από το Κτήριο Αρεταίος) και ώρα 19:00 με θέμα :
 

"Ασύρματα Δίκτυα και Επικοινωνίες:
Πρωτόκολλα, Εφαρμογές και Ερευνητικές Προεκτάσεις"

Το Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου στα Πλαίσια των Διαλέξεων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών σας προσκαλεί στη διάλεξη του κ.
Περικλή Χατζημίσιου, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2010 στην Αίθουσα 4 (Κτήριο Γραμματειών - δίπλα από το Κτήριο
Αρεταίος) και ώρα 19:00 με θέμα :

"Ασύρματα Δίκτυα και Επικοινωνίες: Πρωτόκολλα, Εφαρμογές και Ερευνητικές Προεκτάσεις"

You are here: Information Activities Archive Lectures Διάλεξη με θέμα: "Ασύρματα Δίκτυα και Επικοινωνίες: Πρωτόκολλα, Εφαρμογές και Ερευνητικές Προεκτάσεις"