Διάλεξη με θέμα: "Cybersecurity: defending our digital future"

Το Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου σας προσκαλεί στη διάλεξη του κ. Mike Burmester, Professor in the Department of Computer Science at Florida State University (FSU), που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 2 Ιουνίου 2010 και ώρα 18:00 στην αίθουσα 2 του κτιρίου Αρεταίος,  με θέμα:

"Cybersecurity: defending our digital future"*

*Η ομιλία θα γίνει στην ελληνική γλώσσα

Lecture Abstract:
A recent Policy Review initiated by the U.S. White House has highlighted the urgency for securing our digital infrastructure, while acknowledging that our approach over the past 15 years has failed to keep pace with the threat. In this talk I shall consider some of the key issues and difficulties that have to be addressed to secure the cyberspace, resulting primarily from the fact that the nature of cyberspace keeps morphing into more and more complex and ubiquitous forms (from cloud computing to ubiquitous networks, to intelligent networks), and that today's adversary is far more sophisticated than the traditional amateur (or even career) hacker. I shall discuss strategies and tools that may be helpful, and others that will not defeat a determined adversary.


Bio of presenter:
Mike Burmester is a professor in the Department of Computer Science at Florida State University (FSU) and has worked in Information Security since 1989, with focus on cryptography. He serves as editor of four Journals in Information Security, and has chaired and/or organized several Workshops  and Conferences. He has published two Books, five Book Chapters and over  120 journal and refereed conference publications covering a wide range of security topics. His current interests involve the security of distributed applications.  In particular: pervasive/ubiquitous systems, lightweight cryptographic applications, RFIDs, sensor applications, and  trust management.

Mike Burmester is a director of the FSU Center for Security and Assurance in IT (C-SAIT), established in 2000 to serve as a focal point for members of different academic disciplines, government, and industry, to carry out world-class research, and to advance the practice and public awareness of IT security and assurance through education and public service. C-SAIT is responsible for making FSU an NSA/DHS Center of Academic Excellence in Information Assurance (IA) education (CAEIAE) and Research (CAR-R).

You are here: Information Activities Archive Lectures Διάλεξη με θέμα: "Cybersecurity: defending our digital future"