Πρόγραμμα Σπουδών 2011 - 2012

Α Εξάμηνο

Α/Α Μαθήματα Κορμού Ώρες ECTS
1. Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 4 6
2. Εισαγωγή στον Προγραμματισμό 4 6
3. Μαθηματικός Λογισμός 4 5
4. Γραμμική Άλγεβρα 4 5
5. Εισαγωγή στην Κοινωνία της Πληροφορίας 4 6
6. Αγγλικά I* 4 2

Β Εξάμηνο

Α/Α Μαθήματα Κορμού Ώρες ECTS
1. Προγραμματισμός Υπολογιστών 4 6
2. Δομές Δεδομένων 4 5
3. Τεχνολογίες Διαδικτύου 4 6
4. Διακριτά Μαθηματικά 4 5
5. Πιθανότητες 4 4
6. Αγγλικά IΙ* 4 2
Α/Α Μαθήματα Επιλογής Ώρες ECTS
1. Ψηφιακή Οικονομία  4 3
2. Ελεύθερη Επιλογή
(Μάθημα από άλλο Tμήμα του Ιονίου Πανεπιστημίου)
4 3

Γ Εξάμηνο

Α/Α Μαθήματα Κορμού Ώρες ECTS
1. Λειτουργικά Συστήματα 4 5
2. Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 4 5
3. Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός 4 5
4. Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή 4 6
5. Στατιστική 4 5
6. Αγγλικά III * 4 2
Α/Α Μαθήματα Επιλογής Ώρες ECTS
1. Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων  4 4
2. Θεωρία της Πληροφορίας 4 4

Δ Εξάμηνο

Α/Α Μαθήματα Κορμού Ώρες ECTS
1. Αλγόριθμοι 4 6
2. Βάσεις Δεδομένων Ι 4 5
3. Δίκτυα I 4 6
4. Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα 4 5
5. Ασφάλεια Υπολογιστών και Προστασία Δεδομένων 4 5
Α/Α Μαθήματα Επιλογής Ώρες ECTS
1. Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα  4 4
2. Θεωρία Υπολογισμού 4 4
3. Κοινωνικά και Συνεργατικά Συστήματα 4 4

Ε Εξάμηνο

Α/Α Μαθήματα Κορμού Ώρες ECTS
1. Δίκτυα ΙI 4 5
2. Βάσεις Δεδομένων ΙΙ 4 6
3. Διδακτική της Πληροφορικής I 4 4
Α/Α Μαθήματα Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης
Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.)
Ώρες ECTS
1. Ανάλυση και Σχεδιασμός Π.Σ. 4 5
2. Μαθηματικός Προγραμματισμός 4 5
Α/Α  Μαθήματα Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης
Πληροφορική - Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες
 Ώρες  ECTS
 1.  Πολυμέσα  4  5
2. Γραφικά με Υπολογιστές 4 4
Α/Α Μαθήματα Επιλογής Ώρες ECTS
1. Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας  4 5
2. Κρυπτογραφία 4 5
3. Κοινωνικά και Νομικά Θέματα των ΤΠΕ 4 4

ΣΤ Εξάμηνο

Α/Α Μαθήματα Κορμού Ώρες ECTS
1. Τεχνολογία Λογισμικού 4 6
2. Τεχνητή Νοημοσύνη 4 6
Α/Α Μαθήματα Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης
Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.)
Ώρες ECTS
1. Προηγμένες Τεχνολογίες Διαδικτύου 4 6
2. Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων 4 6
Α/Α  Μαθήματα Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης
Πληροφορική - Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες
 Ώρες  ECTS
 1.  Πολιτιστική Πληροφορική  4 6
2. Ανάκτηση Πληροφορίας 4 6
Α/Α Μαθήματα Επιλογής Ώρες ECTS
1. Κατανεμημένα Δικτυοκεντρικά Συστήματα  4 6
2. Αναγνώριση Προτύπων 4 6
3. Μεταγλωττιστές 4 6
4. Πρακτική άσκηση - 6

Ζ Εξάμηνο

Α/Α Μαθήματα Κορμού Ώρες ECTS
1. Πτυχιακή - 6
2. Ηλεκτρονικό Eπιχειρείν 4 6
Α/Α Μαθήματα Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης
Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.)
Ώρες ECTS
1. Προσομοίωση και Μοντελοποίηση 4 5
2. Εφαρμογές Πληροφοριακών Συστημάτων 4 6
Α/Α  Μαθήματα Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης
Πληροφορική - Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες
 Ώρες  ECTS
 1.  Γλωσσική Τεχνολογία  4  6
2. Τεχνολογίες Ψυχαγωγικού Λογισμικού 4 5
Α/Α Μαθήματα Επιλογής Ώρες ECTS
1. Διδακτική της Πληροφορικής II  4 4
2. Διαχείριση Έργων Πληροφορικής 4 5
3. Λογικός Προγραμματισμός 4 5

Η Εξάμηνο

Α/Α Μαθήματα Κορμού Ώρες ECTS
1. Πτυχιακή - 6
Α/Α Μαθήματα Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης
Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.)
Ώρες ECTS
1. Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 4 6
2. Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων 4 6
Α/Α  Μαθήματα Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης
Πληροφορική - Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες
 Ώρες  ECTS
 1.  Εικονική Πραγματικότητα  4 6
2. Επεξεργασία Ομιλίας και Ήχου 4 6
Α/Α Μαθήματα Επιλογής Ώρες ECTS
1. Απανταχού Υπολογίζειν  4 6
2. Αποθήκες Δεδομένων και Εξόρυξη Γνώσης 4 6
3. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 4 6
4. Προηγμένες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστικών Συστημάτων 4 6
Βρίσκεστε εδώ: Σπουδές Προπτυχιακές Σπουδές Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών 2011- 2012