Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο "Πληροφορική" του Τμήματος Πληροφορικής για το ακαδ. έτος 2015 - 2016

Το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016 αναμορφωμένο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Πληροφορική» (ΦΕΚ 2071/29.07.2014, τ. B).

Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η επιστημονική κατάρτιση και ειδίκευση επιστημόνων στις ακόλουθες Κατευθύνσεις εξειδίκευσης:

A.    «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Πληροφοριακά Συστήματα»
B.    «Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες»

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι, πτυχιούχοι τμημάτων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής..
Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από τα ακόλουθα στάδια:

[α] έναν κύκλο εντατικών διαλέξεων διάρκειας 2 εβδομάδων που πραγματοποιείται στην έδρα του Τμήματος στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου,

[β] ηλεκτρονικές διαδικασίες σύγχρονης και ασύγχρονης μάθησης, με αξιοποίηση σχετικής πλατφόρμας, κατά τη διάρκεια όλων των εβδομάδων σπουδών των δύο πρώτων ακαδημαϊκών εξαμήνων.

[γ] Το τελευταίο εξάμηνο οι φοιτητές θα εκπονούν τη διπλωματική τους εργασία.

Τα διδασκόμενα μαθήματα είναι εξαμηνιαία και περιλαμβάνουν διδακτική παρακολούθηση (θεωρία, φροντιστηριακές ασκήσεις), ερευνητική απασχόληση και εργαστηριακές ασκήσεις. Ως γλώσσα διδασκαλίας ορίζεται η ελληνική.

Υποβολή αιτήσεων και αξιολόγηση υποψηφιοτήτων

Οι υποψήφιοι φοιτητές πρέπει να υποβάλλουν φάκελο αίτησης, από την 16η Μαρτίου έως και την 17η Ιουλίου 2015, στον οποίο θα περιέχονται απαραιτήτως τα ακόλουθα (τα οποία αποτελούν κριτήρια επιλογής):

  1. Αίτηση εισαγωγής
  2. Τίτλοι σπουδών και τίτλοι πιστοποίησης γνώσης αγγλικών (απαιτείται τουλάχιστον καλό επίπεδο B2 γνώσης της αγγλικής γλώσσας).Σημειώνεται ότι δίνεται η δυνατότητα στους υποψηφίους να προσκομίσουν τους τίτλους σπουδών τους μέχρι την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων.
  3. Έκθεση κινήτρων (motivation letter) για παρακολούθηση του  μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών.
  4. Δύο συστατικές επιστολές
  5. Λοιπά στοιχεία που τεκμηριώνουν την υποψηφιότητα (εργασιακή εμπειρία, επιστημονικές δημοσιεύσεις κ.ο.κ.)

στη διεύθυνση:

Ιόνιο Πανεπιστήμιο – Τμήμα Πληροφορικής
Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής
Πλατεία Τσιριγώτη 7 (πρώην Πλατεία Παλιού Ψυχιατρείου)
Κέρκυρα, 49100
Υπόψη κας Έλενας Λάσκαρι

Οι φοιτητές που θα προεπιλεγούν της ανωτέρω διαδικασίας θα κληθούν για συνέντευξη από την επιτροπή σπουδών του μεταπτυχιακού προγράμματος, στις αρχές Σεπτεμβρίου 2015.

Οι συνεντεύξεις  θα πραγματοποιηθούν, είτε με φυσική παρουσία στην έδρα του Τμήματος, είτε διαδικτυακά. Η επίδοση στη συνέντευξη θα συνυπολογιστεί για την τελική αξιολόγηση του υποψηφίου.Τα  ονόματα  των  επιτυχόντων  θα  ανακοινωθούν  στην  ιστοσελίδα  του Τμήματος Πληροφορικής εντός του Σεπτεμβρίου 2015 και οι επιλεγέντες θα ενημερωθούν ηλεκτρονικά και τηλεφωνικά.

Δίδακτρα – Υποτροφίες απαλλαγής διδάκτρων

Το κόστος φοίτησης στο ΠΜΣ ανέρχεται συνολικά σε 2.400 €. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τρεις δόσεις: 600 € καταβάλλονται εντός 15 ημερών από την ενημέρωση των επιτυχόντων, 1000 € κατά την εγγραφή στο 1ο εξάμηνο και 800 € κατά την έναρξη του 2ου εξαμήνου.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση μη εγγραφής ή διακοπής της φοίτησης, το μέρος των διδάκτρων, το οποίο έχει ήδη καταβληθεί, δεν επιστρέφεται.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 προβλέπεται απαλλαγή από τα δίδακτρα για μικρό αριθμό φοιτητών και φοιτητριών, κατόπιν επιλογής με κριτήριο την αριστεία. Τα αποτελέσματα της σχετικής διαδικασίας επιλογής θα ανακοινωθούν ταυτόχρονα με τους επιτυχόντες. Οι φοιτητές και φοιτήτριες που θα απαλλαγούν, κατά τη διάρκεια των εξαμήνων φοίτησης θα κληθούν να παρέχουν ολοκληρωμένο εργαστηριακό, φροντιστηριακό ή άλλο υποστηρικτικό έργο του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος.


Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος (http://di.ionio.gr) ή στη Γραμματεία του Τμήματος (Τηλ. +30 26610 87760-1-3, Fax:+30 26610 87766, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

Ο Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Καθηγητής Βασίλειος Χρυσικόπουλος

Συνημμένα Αρχεία

Βρίσκεστε εδώ: Σπουδές Μεταπτυχιακές Σπουδές Π.Μ.Σ. "Πληροφορική" Προκήρυξη Π.Μ.Σ. 2015 - 2016