Μεταπτυχιακές Σπουδές

To Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου προσφέρει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)  με τίτλο «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Πληροφορική». Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών έχει δύο κατευθύνσεις:

A.    «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Πληροφοριακά Συστήματα»
B.    «Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες»

Διαβάστε περισσότερα για:

Βρίσκεστε εδώ: Σπουδές Μεταπτυχιακές Σπουδές