Φοιτητική Μέριμνα

Τo Ιόνιο Πανεπιστήμιο παρέχει στους φοιτητές του στέγη, σίτιση και υγειονομική περίθαλψη. Δικαίωμα στην στέγαση έχουν όλοι οι φοιτητές, πλην εκείνων που έχουν εισαχθεί με κατατακτήριες εξετάσεις και όσων διαθέτουν ιδιόκτητη ή μισθωμένη κατοικία εντός των ορίων του Δήμου Κερκυραίων. Οι φοιτητές στεγάζονται στην Φοιτητική Εστία του Πανεπιστημίου και σε μισθωμένα από το Πανεπιστήμιο ξενοδοχεία στην πόλη της Κέρκυρας.

Δικαίωμα δωρεάν σίτισης έχουν οι φοιτητές των οποίων οι γονείς διαμένουν εκτός του νομού Κερκύρας και το συνολικό δηλούμενο οικογενειακό εισόδημά τους δεν υπερβαίνει ένα ποσόν ανάλογο του αριθμού των παιδιών της οικογένειας και της επαγγελματικής κατάστασης των γονέων.

Οι φοιτητές σιτίζονται σε συμβεβλημένα εστιατόρια στην πόλη της Κέρκυρας. Στους φοιτητές, οι οποίοι δεν είναι ασφαλισμένοι σε κάποιο ασφαλιστικό φορέα, δίδεται η δυνατότητα ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης για όσα χρόνια σπουδάζουν, προσαυξημένα κατά το ήμισυ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Για τις σχετικές με αυτές τις παροχές αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και για τις προθεσμίες υποβολής, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνούν εγκαίρως με την Γραμματεία του Τμήματος.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Φοιτητικής Μέριμνας

Βρίσκεστε εδώ: Φοιτητές Γενικά Φοιτητών Φοιτητική Μέριμνα