ΕRASMUS +

erasmus 120pxΠληροφορίες για το Πρόγραμμα ΕRASMUS +

Το πρόγραμμα ERASMUS επιδιώκει την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής διάστασης των σπουδών. Δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές να φοιτήσουν για 1 ως 2 εξάμηνα σε πανεπιστήμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να επωφεληθούν από τα αντικείμενα σπουδών σε ξένα πανεπιστήμια, την εκμάθηση της γλώσσας, τη γνώση του πολιτισμού, τις επαφές κ.α.. Οι νέοι εφοδιάζονται έτσι με υψηλή εξειδίκευση, ευρεία αντίληψη και διεθνή εμπειρία που θα τους φανεί χρήσιμη στη μετέπειτα επαγγελματική τους πορεία αλλά και τη ζωή τους γενικότερα.

Η περίοδος σπουδών στο εξωτερικό αναγνωρίζεται πλήρως. Οι φοιτητές επιλέγουν μαθήματα αντίστοιχου φόρτου εργασίας με αυτά που θα είχαν στο δικό μας πρόγραμμα σπουδών κατά το διανυόμενο εξάμηνο και υποχρεούνται να παρακολουθούν τα μαθήματα στο παν/μιο του εξωτερικού και να προσέλθουν στις εξετάσεις. Τα μαθήματα στα οποία ανταποκρίθηκαν με επιτυχία αναγνωρίζονται και αντικαθιστούν αντίστοιχα μαθήματα του δικού μας προγράμματος σπουδών.


ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Οι δραστηριότητες στο πλαίσιο του Erasmus+, που αφορούν τους φοιτητές, είναι οι ακόλουθες :

 • Κινητικότητα φοιτητών για σπουδές
 • Κινητικότητα φοιτητών για πρακτική άσκηση (Era-Places)

A.Κινητικότητα φοιτητών για σπουδές

Οδηγίες: ERASMUS+ Υποτροφίες για Σπουδές / Ακαδημαϊκό έτος 2015 – 2016

Κριτήρια Επιλογής για φοιτητές στο Πρόγραμμα ERASMUS 2015 - 2016 για σπουδές

Η επιλογή των φοιτητών και των αντίστοιχων Πανεπιστημίων υποδοχής γίνεται από τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο, και επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος, σύμφωνα με τα γενικά κριτήρια που θέτει το πρόγραμμα ERASMUS καθώς και με τα εξής υποχρεωτικά κριτήρια, τα οποία έχει θέσει το Τμήμα Πληροφορικής:
 • Απόκτηση τουλάχιστον 40 ECTS μονάδες το πρώτο έτος σπουδών.
 • Κτήση πιστοποιητικού ξένης γλώσσας διδαχής του προγράμματος σπουδών του πανεπιστημίου υποδοχής επιπέδου τουλάχιστον Β1.

Μοριοδοτημένα κριτήρια:

 • Μέσος όρος επίδοσης μαθημάτων, πολλαπλασιαζόμενος επί συντελεστή 45 για σπουδές πέντε (5) ετών φοίτησης ή επί συντελεστή 36 για σπουδές τεσσάρων (4) ετών φοίτησης.
 • Σύνολο μονάδων ΕCTS επιτυχώς εξεταζόμενων πολλαπλασιαζόμενος επό συντελεστή 1.
 • Βαθμολογία σε motivation letter στο οποίο δηλώνονται τα κίνητρα συμμετοχής στο πρόγραμμα και τα αναμενόμενα οφέλη για τον φοιτητή (έως 10 μόρια).

Προτεραιότητα θα δίδεται σε φοιτητές που μετακινούνται για πρώτη φορά στο πλαίσιο του Erasmus.

Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια Υποδοχής και διαθέσιμες θέσεις

Εξερχόμενοι φοιτητές:
ΕRASMUS εξερχόμενοι 2014-2015
ERASMUS+ εξερχόμενοι 2015-2016

Β. Κινητικότητα φοιτητών για Πρακτική Άσκηση (Era-Places)

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για συμμετοχή στην Πρακτική Άσκηση Era-places του Προγράμματος ERASMUS+ θα πρέπει να έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε μαθήματα που αντιστοιχούν κατ' ελάχιστο σε 120 μονάδες ECTS μέχρι την υποβολή της σχετικής αίτησης.

Κριτήρια Επιλογής των φοιτητών για την Πρακτική  Άσκηση Era-Places 2015 -2016 στο πλαίσιο του Erasmus+

Τα κριτήρια επιλογής των φοιτητών για την Πρακτική  Άσκηση Era-Places στο πλαίσιο του Erasmus+ είναι:

 • Το εξάμηνο φοίτησης: τουλάχιστον φοιτητές του 6ου εξαμήνου.
 • Ο αριθμός των μονάδων ECTS: ο αιτούμενος φοιτητής θα πρέπει να έχει συμπληρώσει 120 μονάδες ECTS τη στιγμή που υποβάλει την αίτηση ως αναγκαία προϋπόθεση. Στην ειδική περίπτωση που υπάρχουν ελεύθερες θέσεις Πρακτικής Άσκησης, αλλά ο αιτούμενος φοιτητής δεν έχει συμπληρώσει 120 μονάδες ECTS, η Γενική Συνέλευση του Τμήματος ενδέχεται να κάνει δεκτή την αίτησή του αν κρίνει ότι θα συμπληρώσει 120 μονάδες ECTS κατά την τρέχουσα εαρινή εξεταστική περίοδο.
 • Δίνεται προτεραιότητα σε άτομα που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες (π.χ., AμεA), εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις (1) και (2).
 • Ο μέσος όρος της βαθμολογίας, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις (1) και (2).
 • Σε περίπτωση ισοπαλίας στα πιο πάνω κριτήρια, δίνεται προτεραιότητα σε φοιτητές μεγαλύτερων ετών.

 

 

Εξερχόμενοι φοιτητές:
ERA-PLACES εξερχόμενοι 2014-2015

 
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Παρακαλούνται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις, και την ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων.
Υπεύθυνος ΕRASMUS στο Τμήμα Πληροφορικής: Επίκουρος Καθηγητής Κουρουθανάσης Παναγιώτης (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

Πίστωση ακαδημαϊκών μονάδων
Το σύστημα ΕCTS βασίζεται στον εργασιακό φόρτο που καλείται να καλύψει ο φοιτητής προκειμένου να ολοκληρώσει το μάθημα. Αντανακλούν την ποσότητα του εργασιακού φόρτου που απαιτεί κάθε μάθημα και περιλαμβάνουν παρακολούθηση διαλέξεων, εκπόνηση εργασιών, εργασία σε εργαστήριο, στη βιβλιοθήκη ή στο σπίτι, συμμετοχή σε εξετάσεις και άλλες σχετικές δραστηριότητες.

Στην κλίμακα των ECTS, οι 60 μονάδες αναπαριστούν τον φόρτο εργασίας που μπορεί να αναλάβει ο κανονικός φοιτητής πλήρους φοίτησης, που αντιστοιχούν σε 1500 - 1800 ώρες εργασίας κατά τη διάρκεια ενός ακαδημαϊκού έτους (σε κάθε Ακαδημαϊκή Μονάδα αντιστοιχούν 25 -30 ώρες φόρτου εργασίας). Σε ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών 30 μονάδες αφορούν τον φόρτο εργασίας ενός εξαμήνου και απαιτούνται 240 Ακαδημαϊκές Μονάδες για τη λήψη πτυχίου στα τετραετή προγράμματα σπουδών (180 Μονάδες για τα τριετή). Στην παρούσα φάση το σύστημα δεν αντικαθιστά το εθνικό σύστημα Διδακτικών Μονάδων που οδηγεί σε πτυχίο αλλά λειτουργεί ως σύστημα μεταφοράς διδακτικών μονάδων των φοιτητών ERASMUS. Η εφαρμογή του συστήματος ECTS στο πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Ιστορίας συνεπάγεται τη μετάφραση των υφιστάμενων κανόνων φοίτησης, οι οποίοι αναφέρονται σε διδακτικές μονάδες, σε σχέση με Ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες.

Βρίσκεστε εδώ: Φοιτητές Γενικά Φοιτητών ERASMUS+