Ερευνητικά Πεδία

Eκτός του εκπαιδευτικού έργου, ένας από τους βασικούς τομείς δραστηριότητας  του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου είναι και η ανάπτυξη ερευνητικής δράσης.

Ειδικότερα, η δράση του Τμήματος Πληροφορικής προσανατολίζεται στην ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών στα ερευνητικά πεδία των Πληροφοριακών Συστημάτων και των Ανθρωπιστικών - Κοινωνικών Επιστημών.

Τα πεδία του τρέχοντος επιστημονικού ενδιαφέροντος του Τμήματος Πληροφορικής εστιάζονται στις παρακάτω θεματικές ενότητες:

 • Ασφάλεια  – Κρυπτογραφία
 • Συστήματα Βιομετρικής (Biometrics)
 • Συστήματα Προστασίας Πνευματικής Ιδιοκτησίας στο Internet
 • Κατανεμημένες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστικών Συστημάτων Υψηλών Επιδόσεων
 • Ενσωματωμένα (embedded) Συστήματα Πραγματικού Χρόνου
 • Αρχιτεκτονικές Συστημάτων Αυξημένης Υπολογιστικής Παρουσίας
 • Ανάπτυξη Υπολογιστικών Εφαρμογών για Μη-Τοπικά, Μη-Γραμμικά Δυναμικά Συστήματα
 • Επεξεργασία Σήματος
 • Ανάπτυξη Υπολογιστικών Εφαρμογών για Τυχαία Συστήματα
 • Ανάπτυξη Υπολογιστικών Εφαρμογών για Βιολογικά συστήματα
 • Υπολογιστικά Πλέγματα
 • Τεχνητή Νοημοσύνη - Γενετικοί Αλγόριθμοι
 • Ασύρματα δίκτυα υπολογιστών, ad hoc και mesh δίκτυα
 • Αυτόνομα δίκτυα, θέματα απόδοσης και κλιμάκωσης
Βρίσκεστε εδώ: Έρευνα Ερευνητικά Πεδία