Απλοποίηση Διοικητικών Διαδικασιών Ε.Λ.Ε. του Ιονίου Πανεπιστημίου

Απλοποίηση Διοικητικών Διαδικασιών Ε.Λ.Ε.  του Ιονίου Πανεπιστημίου

Στις 26/07/2011 λήφθηκε η απόφαση ένταξης της Πράξης  " Απλοποίηση Διοικητικών Διαδικασιών Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας (Ε.Λ.Ε.) του Ιονίου Πανεπιστημίου" στον Άξονα Προτεραιότητας 01 του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Διοικητική Μεταρρυθμιση 2007-2013".

Η πράξη θα διαρκέσει εώς τις 31/12/2012, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Β. Χρυσικόπουλο, Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής.

Βρίσκεστε εδώ: Έρευνα Ερευνητικά Προγράμματα Εθνικά Έργα Απλοποίηση Διοικητικών Διαδικασιών Ε.Λ.Ε. του Ιονίου Πανεπιστημίου