Ανακοινώσεις

Ειδική εκδήλωση προώθησης της καινοτομίας και της επιστήμης στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου PACiNNO

Τo Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου διοργανώνει  διήμερο εκδηλώσεων ("PACiNNO TTO Spring Event") προώθησης της καινοτομίας και τεχνολογίας και διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου PACiNNO - Platform for trans-Academic Cooperation in Innovation (συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “IPA Adriatic Cross-border Cooperation Programme 2007-2013“).

Η εκδηλώση θα πραγματοποιηθούν στις 16-17/05/2016 στο Αμφιθέατρο 2 του Ιονίου Πανεπιστημίου, στο Τμήμα Ιστορίας, Ιωάννου Θεοτόκη 72, Κέρκυρα.

Η εκδηλώση απευθύνεται σε καθηγητές και εκπαιδευτικούς, επιστήμονες, φοιτητές και σπουδαστές, επιχειρηματικούς αγγέλους (business angels), επιχειρηματίες, επιμελητήρια, τοπικές και Περιφερειακές αρχές κλπ. Ο κύριος στόχος της εκδήλωσης είναι η προσέγγιση των εμπειρογνωμόνων της καινοτομίας και των επιστημόνων με το ευρύ κοινό και η ανάδειξη των δυνατοτήτων που παρέχονται από τις εφαρμογές της καινοτομίας στην καθημερινή ζωή.

Βρίσκεστε εδώ: Ενημέρωση Ανακοινώσεις Ειδική εκδήλωση προώθησης της καινοτομίας και της επιστήμης στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου PACiNNO