Ανακοινώσεις

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Πληροφορικής Ι.Π.

Δείτε παρακάτω τηv Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου από την «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση» (Α.ΔΙ.Π.)

Συνημμένο Αρχείο

Βρίσκεστε εδώ: Ενημέρωση Ανακοινώσεις Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Πληροφορικής Ι.Π.