Διεθνής ημερίδα για την ηλεκτρονική υγεία e-Health & e-Care

Διεθνή ημερίδα για την ηλεκτρονική υγεία e-health διοργανώνουν στις 31 Μαΐου 2016 το Εργαστήριο Βιοπληροφορικής και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας (Bioinformatics & Human electrophysiology Laboratory, BiHeLab) του Ιονίου Πανεπιστημίου και η InnoPolis- Κέντρο Καινοτομίας και Πολιτισμού. Η ημερίδα που έχει τίτλο: «International Workshop on e-Health & e-Care Platform» θα πραγματοποιηθεί στην Κέρκυρα, στα πλαίσια του προγράμματος IPA Adriatic, «Adriatic Model Of Sustainable Mobility In The Health & Care Sector». [Το πρόγραμμα]

 

Το AdriHealthMob (στο οποίο το εργαστήριο BiHeLab είναι μοναδικός εταίρος με ειδίκευση σε διαχείριση νευρολογικών δεδομένων από την Ελλάδα) πραγματοποιείται με τη συμμετοχή 15 εταίρων από τις οκτώ χώρες που αποτελούν την Μακρο-περιφέρεια Αδριατικής & Ιονίου και παραπέμπει στον ορισμό ενός καινοτόμου διασυνοριακού έργου που έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός διαλειτουργικού ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού συστήματος, με τη χρήση καινοτόμων Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών (e-health, m-health, tele-health και εν γένει intelligent health (i-health), στον τομέα της υγείας και πρόνοιας στην ίδια περιοχή. Στόχος είναι να βελτιωθεί η κινητικότητα των πολιτών (κάτοικοι / τουρίστες / χρήστες / ασθενείς) και να επιτευχθεί η βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και περίθαλψης, μέσω ενός αποτελεσματικού και αποδοτικού συστήματος μεταφορών.

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν καινοτόμα «εργαλεία» ηλεκτρονικής υγείας, όπως το «The aicare.eu platform» και το «AEGLE», ενώ ανάμεσα στα θέματα που θα συζητηθούν είναι η πρόκληση των εφαρμογών της ηλεκτρονικής υγείας στο εθνικό σύστημα υγείας της Ελλάδας, η προστασία των προσωπικών δεδομένων του ασθενή από εγκληματικές δραστηριότητες, τα οικονομικά και το μάνατζμεντ της ηλεκτρονικής υγείας , οι e-health εφαρμογές σε άλλες χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και το Μαυροβούνιο, κ.ά.

H εκδήλωση θα λάβει χώρα στο χώρο του Ιονίου Πανεπιστημίου. (Περισσότερες πληροφορίες για το πρότζεκτ: http://adrihealthmob.eu/)

 

Βρίσκεστε εδώ: Ενημέρωση Δραστηριοτήτες Συνέδρια - Workshops Διεθνής ημερίδα για την ηλεκτρονική υγεία e-Health & e-Care