Διεθνές συνέδριο με θέμα "Privacy in Statistical Databases 2010" (PSD 2010)

Το Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου διοργανώνει σε συνεργασία με το Rovira i Virgili University (URV) και την UNESCO Chair in Data Privacy το διεθνές συνέδριο με θέμα "Privacy in Statistical Databases 2010" (PSD 2010) στις 22 - 24 Σεπτεμβρίου 2010 στην Ιόνιο Ακαδημία.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του συνεδρίου http://unescoprivacychair.urv.cat/psd2010/index.php

Βρίσκεστε εδώ: Ενημέρωση Δραστηριοτήτες Συνέδρια - Workshops Διεθνές συνέδριο με θέμα "Privacy in Statistical Databases 2010" (PSD 2010)