Διεθνή συνέδρια EANN / AIAI 2011

Το Τμήμα Πληροφορικής του Ι.Π. διοργανώνει, διοργανώνει σε συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, τα ακόλουθα παράλληλα διεθνή συνέδρια :

στις 15 - 18 Σεπτεμβρίου 2011. Τα συνέδρια θα φιλοξενηθούν στις εγκαταστάσεις του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα των συνεδρίων:  http://delab.csd.auth.gr/eann2011/

Βρίσκεστε εδώ: Ενημέρωση Δραστηριοτήτες Συνέδρια - Workshops Διεθνή συνέδρια EANN / AIAI 2011