Διοργάνωση συνεδρίου CIE 2011 - Conference on Informatics in Education 2011

Το Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου και το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς σε συνεργασία με την ΕΠΥ οργανώνει το συνέδριο CIE 2011 - Conference on Informatics in Education 2011 που εστιάζεται στην Πληροφορική, αλλά και στις ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Θα λάβει χώρα στην Αθήνα, και συγκεκριμένα στους χώρους του Πανεπιστημίου Πειραιώς,  8-9 Οκτωβρίου 2011. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του συνεδρίου (http://di.ionio.gr/cie).

Βρίσκεστε εδώ: Ενημέρωση Δραστηριοτήτες Συνέδρια - Workshops Διοργάνωση συνεδρίου CIE 2011 - Conference on Informatics in Education 2011