Διεθνές συνέδρίο CEPE2009

Η διεθνής οργάνωση INSEIT (International Society for Ethics and Information Technology) ενέκρινε κατά τη διάρκεια του διεθνούς συνεδρίου που διοργανώνει κάθε δύο χρόνια με γενικό τίτλο (CEPE Computer Ethics Philosophical Enquiry) που έγινε στο San Diego 17 - 20 Ιουλίου 2007 την ανάληψη του επόμενου συνεδρίου του CEPE εκ μέρους του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα, για την 26 - 28 Ιουνίου 2009. Τα τμήματα του Ιονίου Πανεπιστημίου που έχουν αναλάβει τη διοργάνωση του CEPE 2009 είναι το Τμήμα Πληροφορικής και το Τμήμα Αρχειονομίας-Βιβλιοθηκονομίας.

Ιστοσελίδα συνεδρίου CEPE 2009: http://cepe2009.ionio.gr

Η διεθνής οργάνωση INSEIT ιδρύθηκε το 2000 και απασχολείται με τη διερεύνηση και προώθηση της γνώσης σε σχέση με τα ηθικά ζητήματα της τεχνολογίας της πληροφορίας. Τα συνέδρια CEPE της INSEIT αναγνωρίζονται διεθνώς ως ένα από τα πιο σημαντικά διεθνή γεγονότα σε σχέση με τη δεοντολογία της πληροφορίας. Γίνονται κάθε δύο χρόνια στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη.

Πληροφορίες για την οργάνωση INSEIT στην ιστοσελίδα: http://www.uwm.edu/Dept/SOIS/cipr/inseit.html.
Πληροφορίες για το πρόσφατο συνέδριο CEPE 2007 στο San Diego στην ιστοσελίδα:
http://cepe2007.sandiego.edu/.

Δημοσιευση της αποδοχης της προτασης του Ιονιου Πανεπιστημιου στο Newsletter της INSEIT βλ. http://www.uwm.edu/Dept/SOIS/cipr/inseit_nl7_3.pdf , δεύτερη σελίδα (President's Message).

Ιστοσελίδα συνεδρίου CEPE 2009: http://cepe2009.ionio.gr

Βρίσκεστε εδώ: Ενημέρωση Δραστηριοτήτες Συνέδρια - Workshops Διεθνές συνέδρίο CEPE2009