"ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΕΥΡΗΚΑ" 2009: 3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Φοιτητικό Συνέδριο Πληροφορικής

 "ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΕΥΡΗΚΑ" 2009 
3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Φοιτητικό Συνέδριο Πληροφορικής 
  Κέρκυρα, 10-12 Σεπτεμβρίου 2009
http://eureka09.ceid.upatras.gr/
 

Πρόσκληση για Υποβολή Εργασιών
Καλούνται οι προπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες (ή και όσοι/όσες απεφοίτησαν το 2008) να υποβάλουν περίληψη εργασίας, στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα.

Σημαντικές Ημερομηνίες
30 Απριλίου 2009:   Προθεσμία Υποβολής Περιλήψεων (μέχρι 2 σελίδες)
25 Μαΐου 2009:   Ενημέρωση για την αποδοχή ή απόρριψη
25 Ιουνίου 2009:   Υποβολή πλήρους εργασίας (8-12 σελίδες)

Η εργασία μπορεί να αφορά οποιοδήποτε αντικείμενο της Επιστήμης και Τεχνολογίας των Υπολογιστών και των Εφαρμογών τους, πρέπει να έχει εκπονηθεί υπό την επίβλεψη μέλους ΔΕΠ και μπορεί να έχει εκπονηθεί και με τη συνεργασία μη προπτυχιακών επιστημόνων.

Ενδεικτικά, οι θεματικές ενότητες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι εργασίες είναι οι ακόλουθες:

 1. Graphics, Visualization, Multimedia
 2. Image and Video Processing
 3. Software Engineering
 4. Signal Processing and Telecommunications
 5. Bioinformatics
 6. Information Systems
 7. Computer Security
 8. Algorithms and Complexity
 9. Computer/Sensor Hardware and Architecture
 10. Human-Computer Interaction
 11. AI/ Knowledge bases
 12. Management of Energy Grids
 13. Computational Science
 14. Languages and Speech Processing
 15. Grid and Cluster Computing
 16. Wearable and Mobile Computing
 17. Information Retrieval
 18. Business Intelligence
 19. Digital Libraries
 20. E-business & E-government
 21. Grid computing
 22. Mobile and Wireless Computing
 23. Medical Information Systems
 24. CRM & ERP systems
 25. Document Management
 26. Education Technologies
 27. Internet & Intranet systems
 28. Web Applications
 29. Cultural and Museum Information Systems
 30. Numerical analysis, numerical methods


Κριτήρια Αξιολόγησης των Εργασιών

Στα κριτήρια αξιολόγησης για την αποδοχή μιας εργασίας περιλαμβάνονται η πρωτοτυπία της, η σημασία των ερευνητικών της αποτελεσμάτων, η ανάπτυξη νέων/καινοτόμων εφαρμογών και η ορθή και πλήρης αποτύπωση των πρόσφατων εξελίξεων στο αντικείμενο της εργασίας.

Σημαντικές Ημερομηνίες

30 Απριλίου 2009:   Προθεσμία Υποβολής Περιλήψεων (μέχρι 2 σελίδες)
25 Μαΐου 2009:   Ενημέρωση για την αποδοχή ή απόρριψη
25 Ιουνίου 2009:   Υποβολή πλήρους εργασίας (8-12 σελίδες)

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη σελίδα του συνεδρίου: http://eureka09.ceid.upatras.gr/
 

Βρίσκεστε εδώ: Ενημέρωση Δραστηριοτήτες Συνέδρια - Workshops "ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΕΥΡΗΚΑ" 2009: 3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Φοιτητικό Συνέδριο Πληροφορικής