Τεχνικό - Εργαστηριακό Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό αντικείμενο Φωτογραφία
Αλέξανδρος Πανάρετος Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π) ΠΕ Υποστήριξη Δικτύων & Υπολογιστικών Συστημάτων Αλέξανδρος Πανάρετος
Σπύρος Βούλγαρης Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.) ΠΕ Υποστήριξη Δικτύων & Υπολογιστικών Συστημάτων Σπύρος Βούλγαρης
Βρίσκεστε εδώ: Τμήμα Προσωπικό Τεχνικό - Εργαστηριακό