Προσωπικό

Η εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος Πληροφορικής διασφαλίζεται από την ύπαρξη διδακτικού, τεχνικού - ερευνητικού αλλά και διοικητικού προσωπικού.

Ειδικότερα, το Διδακτικό προσωπικό απαρτίζεται από καταξιωμένους επιστήμονες που διεκπεραιώνουν το διδακτικό και ερευνητικό έργο του Τμήματος.

Επίσης, το διδακτικό προσωπικό, στο πλαίσιο των διεθνών μοντέρνων πρακτικών και απαιτήσεων, καλύπτει ένα ευρύ εύρος ερευνητικών πεδίων και εφαρμογών με σκοπό την υλοποίηση στην πράξη της διεπιστημονικότητας και αλληλεπίδρασης των ερευνητών για την μελέτη σύνθετων προβλημάτων σε εφαρμογές αιχμής.

Το Διοικητικό προσωπικό απαρτίζεται από υπαλλήλους που παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης στη λειτουργία του Τμήματος, όπως γραμματειακή αλλά και τεχνική υποστήριξη.

Αναλυτικά:

Βρίσκεστε εδώ: Τμήμα Προσωπικό