Διοίκηση

Πρόεδρος του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Παναγιώτης Βλάμος 

Η Διοίκηση του Τμήματος ασκείται από την Προσωρινή Γενική Συνέλευση που αποτελείται από τον Πρόεδρο του Τμήματος, μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων, διορισμένα  μέλη ΔΕΠ του Τμήματος και εκπροσώπους των φοιτητών. Αναλυτικότερα:

Α/Α Ονοματεπώνυμο Τίτλος Ιδιότητα
1. Βασίλειος Χρυσικόπουλος Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής Ι.Π.
Εσωτερικό Μέλος Συμβουλίου Διοίκησης Ι.Π.
(τ.Αντιπρύτανης Ιονίου Πανεπιστημίου)
Μέλος
2. Χρήστος Δουληγέρης Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής - Πανεπιστημίο Πειραιώς Μέλος
3. Παναγιώτης Βλάμος Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής Ι.Π. Πρόεδρος
4. Σπύρος Σιούτας Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής Ι.Π. Μέλος
5. Εμμανουήλ Μάγκος Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής Ι.Π. Μέλος
6. Κωνσταντίνος Οικονόμου Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής Ι.Π. Μέλος
7. Παναγιώτης Κουρουθανάσης Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής Ι.Π. Μέλος
8. Φοίβος Μυλωνάς Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής Ι.Π. Μέλος
9. Δημήτριος Τσουμάκος Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής Ι.Π. Μέλος
10. Θεόδωρος Ανδρόνικος Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής Ι.Π. Μέλος
11. Χρήστος Αναγνωστόπουλος Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής Ι.Π Μέλος
12. Mάρκος Αυλωνίτης Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής Ι.Π. Μέλος
13. Αδαμαντία Πατέλη Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Πληροφορικής Ι.Π. Μέλος
14. Μιχαήλ Στεφανιδάκης Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής Ι.Π. Μέλος
15. Κάτια - Λήδα Κέρμανίδου Λέκτορας, Τμήμα Πληροφορικής Ι.Π. Μέλος
16. Κωνσταντίνος Χωριανόπουλος Λέκτορας, Τμήμα Πληροφορικής Ι.Π. Μέλος
17. Αγγελική Τσώχου Λέκτορας, Τμήμα Πληροφορικής Ι.Π. Μέλος

Οι εκπρόσωποι των φοιτητών στην Προσωρινή Γενική Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής  για το ακαδημαϊκό έτος 2014 - 2015 είναι οι ακόλουθοι:

  • [Αναμένεται περιεχόμενο]
  • [Αναμένεται περιεχόμενο]
Βρίσκεστε εδώ: Τμήμα Τμήμα - Γενικά Διοίκηση