Προηγούμενα WIE

 

WIE 2010 (Δικτυακός Τόπος, Πρακτικά)

WIE 2009 (Δικτυακός Τόπος)

 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

-

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

-

ΕΠΥ