Υποβολή Άρθρων - Συμμετοχή

 

Υποβολή άρθρων:

Α) Μέσω υποβολής εκτεταμένης περίληψης

Υποβολή άρθρων σε μορφή εκτεταμένης περίληψης περίπου μιας σελίδας, όπου να διαφαίνεται η ένταξη του άρθρου       στους σκοπούς του Συνεδρίου

1/5 - 10/7 20/7

Ενημέρωση θεματικής αποδοχής

Εντός 10 ημερών

Υποβολή πλήρους άρθρου για κρίση

20/8

Απάντηση κριτών

15/9

Υποβολή άρθρου για πρακτικά

20/9

Εγγραφή συγγραφέων (κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό)

(24 - 28)/9

Β) Μέσω υποβολής του πλήρους άρθρου, χωρίς το στάδιο της εκτεταμένης περίληψης

Υποβολή άρθρων σε πλήρη μορφή

*Καλό είναι μέχρι 10/7 να έχετε στείλει την "πρόθεση" συμμετοχής με τον ~ τίτλο  - συγγραφείς

1/5 - 20/7 30/7

Απάντηση κριτών

Θα καταβληθεί, προσπάθεια απάντησης σε μικρότερο χρονικό διάστημα και ανάλογα με την ημερομηνία υποβολής, χωρίς να καταργείται η καταληκτική ημερομηνία βέβαια. Αυτό, ειδικά, για όσους επιθυμούν να έχουν οριστικοποιήσει έγκαιρα τη διαδικασία (υποβολή > θετική κρίση > πλήρες άρθρο με τυχόν παρατηρήσεις κριτών > εγγραφή-κατάθεση).

10/9

Υποβολή άρθρου για πρακτικά

20/9

Εγγραφή συγγραφέων (κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Μία εγγραφή-κατάθεση ανά άρθρο)

(24 - 28)/9

Γλώσσα άρθρων: Ελληνική ή Αγγλική. Γλώσσα Συνεδρίου: Ελληνική

Υποψήφια άρθρα για το διεθνές Επιστημονικό περιοδικό European Journal of Engineering Research and Science (EJERS), I.F. 0.65. Όροι: Γλώσσα Αγγλική, Πρότυπο του συνεδρίου (αρχικά), κατάθεση μέχρι: 5/7/2018, Αcceptance μέχρι 10/9. Το άρθρο παρουσιάζεται στο συνέδριο και περιλαμβάνεται στα πρακτικά (μόνον) η περίληψή του. Δίδεται βεβαίωση παρουσίασης και τσάντα με γραφικό υλικό. Ακολουθεί το στάδιο δημοσίευσης στο περιοδικό, με την υποβολή στο πρότυπό του περιοδικού, τελικούς ελέγχους. Το κόστος είναι 15e για τη συμμετοχή στο Συνέδριο και επί πλέον 110e για τη διαδικασία δημοσίευσης, με τελικό σύνολο 125e.

* Αν κριθεί κατάλληλο μόνο για το Συνέδριο, τότε ισχύουν οι αντίστοιχοι όροι του Συνεδρίου.


Υποβολή άρθρων μέσω e-mail στο: 
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. (Δρ Παναγιώτης Βλάμος) KAI Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. (Δρ Βασίλειος Σ. Μπελεσιώτης) με ΘΕΜΑ: CIE2018-Επώνυμο 1ου Συγγραφέα-Τίτλος άρθρου

Πρακτικά και οδηγίες συγγραφής:

Τα πρακτικά θα εκδοθούν σε ηλεκτρονική μορφή,  με ανάρτηση στο Δικτυακό τόπο. Οι συγγραφείς μπορούν να ετοιμάσουν το άρθρο τους ακολουθώντας το πρότυπο άρθρου (ή σε όμοια μορφή Open/LibreOffice writer) και να το αποστείλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το μέγεθος των άρθρων πρέπει να κυμαίνεται από 8 έως 10 σελίδες. Οι εργαστηριακές παρουσιάσεις και αυτές της στρογγυλής τράπεζας θα καταχωρισθούν σε χωριστή ενότητα και μπορούν να είναι 1-3 σελίδων. Άρθρα ειδικών ενοτήτων μπορούν να αποτελέσουν χωριστό κεφάλαιο των πρακτικών. Τα άρθρα, με ευθύνη των Συγγραφέων, πρέπει να είναι πρωτότυπα και να μην έχουν δημοσιευθεί ή κατατεθεί ταυτόχρονα σε άλλα Συνέδρια, πληρώντας τους όρους της «μη Λογοκλοπής».

* Εγγραφή συγγραφέα άρθρου: 30€ ανά άρθρο (μία εγγραφή ανά άρθρο, ασχέτως πλήθους συγγραφέων):

Περιλαμβάνει: Βεβαίωση (παρουσίασης και παρακολούθησης, φυσικά μόνον για όποιον/ους το παρουσιάσει/σουν και όχι για όλους τους συγγραφείς, μια και οι λοιποί που δεν παραβρέθηκαν στο συνέδριο, θα διαθέτουν τα ηλεκτρονικά πρακτικά), Τσάντα (1) με γραφικό υλικό. Εάν γίνει παρουσίαση άρθρου από περισσότερους του ενός, αυτό πρέπει να δηλωθεί στη γραμματεία (κατά την είσοδο) για να προετοιμαστούν οι ανάλογες βεβαιώσεις παρουσίασης.

Σημείωση: Ένα άρθρο για να περιληφθεί στα πρακτικά πρέπει απαραίτητα να γίνει η εγγραφή (από έναν εκ των συγγραφέων) και να παρουσιαστεί. Ως εκ τούτου, τα ηλεκτρονικά πρακτικά θα εκδοθούν και αναρτηθούν, κατά ή άμέσως μετά το Συνέδριο ( OnLine - Ενιαίος Τόμος).

Οικονομική τακτοποίηση άρθρου:

Πρέπει να γίνει κατάθεση -μετά την οριστική αποδοχή- με το τέλος εγγραφής, με το άνω ποσό (πλέον ΦΠΑ αν αυτό απαιτείται και ζητηθεί).

Τα άρθρα για το Διεθνές Περιοδικό, θα τακτοποιούν το οικονομικό μέρος, μετά το (τελικό) acceptance και σχετική συνεννόηση.

Η παρακολούθηση του Συνεδρίου, για το 2018, είναι χωρίς κόστος και περιλαμβάνει τη Βεβαίωση παρακολούθησης (παραλαβή αυστηρά μόνο εντός του συνεδρίου). Τα πρακτικά θα αναρτηθούν στο Δικτυακό Τόπο.

*** Για να εκδοθεί βεβαίωση πρέπει απαραίτητα να έχει προ-υπάρξει εγγραφή εντός του Συνεδρίου τόσο για Συγγραφέα όσο και για παρακολούθηση.

Κατάθεση στο Λογαριασμό ΕΠΥ- Greek Computer Society (EPY):

Αιτιολογία: CIE2018_Αριθμός άρθρου_Επώνυμο συγγραφέα (π.χ. CIE2018_998.020_ πλήρες ΕΠΩΝΥΜΟ)

Τράπεζα     : ALPHA BANK

Account No: 151-00-2002002178

IBAN         : GR53 0140 1510 1510 0200 2002 178

(Στην περίπτωση έκδοσης τιμολογίου, η συμμετοχή θα είναι 30e + ΦΠΑ 24% και πρέπει να αναφερθεί)

e-mail για οικονομικά θέματα: Μόνο στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. (www.epy.gr)

Τα άρθρα (και) για το Διεθνές Περιοδικό, θα τακτοποιούν το οικονομικό μέρος, μετά το (τελικό) acceptance (θα υπάρχει άλλωστε και επικοινωνία μας). Έτσι, όποιος το έχει ήδη λάβει, μπορεί να κλείσει τη συνολική του οικονομική υποχρέωση άμεσα.

 


 

 

 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ

ΕΠΥ

 

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

 

Υπό την Αιγίδα του

ΥΠΠΕΘ