Δραστηριότητες 2016

 

  • Κεντρικές ομιλίες (δες τε Πρόγραμμα)
  • Συνεδρίες στρογγυλής τράπεζας (Δες τε Πρόγραμμα)
  • Εργαστηριακές συνεδρίες (Περιγραφή εδώ)