Αντικείμενο 2015

 

Το συνέδριο εστιάζεται στην Πληροφορική, αλλά και στις ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Έχει ως στόχο το συνδυασμό των εκπαιδευτικών τεχνολογιών καινοτομιών με τις διαδικασίες προηγμένης εκμάθησης, τις τεχνικές, την προαγωγή των εργαλείων και των εναλλακτικών διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα σε όλα τα επίπεδα ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήματος, προσαρμοσμένου στις ανάγκες και στις απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής.

Η θεματολογία των άρθρων σχετίζεται, χωρίς να περιορίζεται, σε τομείς όπως:

 • Η Πληροφορική και οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση
 • Διδακτική Πληροφορικής
 • Εκπαίδευση ενηλίκων
 • Διδακτική Πληροφορικής και μικρές ηλικίες
 • Καλές διδακτικές πρακτικές και Ερευνητικές Εργασίες με αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών.
 • Συνεργατική μάθηση
 • Εκπαίδευση από απόσταση
 • Εκπαιδευτικό λογισμικό. Το ανοικτό λογισμικό στην εκπαίδευση
 • Τεχνολογίες Διαδικτύου και εκπαίδευση. Κοινωνική δικτύωση
 • Τεχνολογίες αναπαράστασης γνώσης και διδασκαλία
 • Ευφυή εικονικά περιβάλλοντα. Εικονικοί κόσμοι. Διδακτικά παιχνίδια
 • Εκπαιδευτική Ρομποτική
 • Προγραμματισμός και περιβάλλοντα
 • Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση, τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Διεθνή πραγματικότητα
 • Η Πληροφορική και η Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια εκπαίδευση
 • Οι Πληροφορική και οι Νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση των ΑΜΕΑ
 • Τα σχολικά εργαστήρια και το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
 • Μέσα υποστήριξης διδασκαλίας, Υπολογιστής τάξης, Ψηφιακό σχολείο
 • Επιμόρφωση, Αξιολόγηση.
 • Ασφάλεια και Διαδίκτυο
 • Καινοτόμα προγράμματα Νέων Τεχνολογιών

 

Σε ποιους απευθύνεται:

 • Φορείς και ενώσεις του εκπαιδευτικού συστήματος που σχετίζονται με την Πληροφορική και τις Νέες Τεχνολογίες
 • Εκπαιδευτικούς Πληροφορικής
 • Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης με ενδιαφέρον για τις Νέες Τεχνολογίες
 • Φοιτητές και ερευνητές με ενδιαφέρον για την Πληροφορική και τις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση
 • Μέλη επιμορφωτικών δράσεων

 

Γλώσσα

 • Συνεδρίου: Ελληνική
 • Άρθρων: Ελληνική ή Αγγλική
Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 01 Μάρτιος 2016 08:04
 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ 2015

ΕΠΥ

 

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ