Αντικείμενο

Το συνέδριο εστιάζεται στην Πληροφορική, αλλά και στις ΤΠΕ, καθώς και Διεπιστημονικές προσεγγίσεις με Πληροφορική-Προγραμματισμό στην Εκπαίδευση. Έχει ως στόχο το συνδυασμό των εκπαιδευτικών τεχνολογιών καινοτομιών με τις διαδικασίες προηγμένης εκμάθησης, τις τεχνικές, την προαγωγή των εργαλείων και των εναλλακτικών διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα σε όλα τα επίπεδα ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήματος, προσαρμοσμένου στις ανάγκες και στις απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής.

Η θεματολογία των άρθρων σχετίζεται κύρια με Πληροφορική, αλλά και σε όλους τους τομείς με ΤΠΕ ή με προγραμματισμό-κώδικα όπως:

 • Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση, στην Ελλάδα όσο και στη Διεθνή πραγματικότητα και σε όλες τις βαθμίδες και τύπους. Προγράμματα Σπουδών, μεθοδολογίες
 • Διδακτική Πληροφορικής (σε κάθε βαθμίδα και τύπο εκπαίδευσης)
 • Προγραμματισμός και περιβάλλοντα
 • Ευφυή εικονικά περιβάλλοντα. Εικονικοί κόσμοι. Διδακτικά παιχνίδια
 • Υλικό και Λογισμικό Πληροφορικής και ΤΠΕ
 • Physical Computing / Εκπαιδευτική Ρομποτική
 • Σχολικά εργαστήρια, Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, Gunet, Cloud. To σύγχρονο διδακτήριο. Υλικό, Λογισμικό, Καινοτομίες, Μεθοδολογίες διδασκαλίας, επιμόρφωσης, συνεργασίας
 • Εκπαιδευτικό λογισμικό. Το ανοικτό λογισμικό και υλικό στην εκπαίδευση
 • Τεχνολογίες Διαδικτύου και εκπαίδευση. Κοινωνική δικτύωση. Ασφάλεια και Διαδίκτυο
 • Συνεργατική μάθηση, περιβάλλοντα, μεθοδολογίες
 • Εκπαίδευση από απόσταση (e/m/u Learning). Μεθοδολογίες, Περιβάλλοντα
 • Εκπαίδευση ενηλίκων
 • Επιμόρφωση, Αξιολόγηση
 • Οι Πληροφορική, Νέες τεχνολογίες και μεθοδολογίες στην εκπαίδευση των ΑΜΕΑ
 • Καλές πρακτικές ή Αριστεία: Πληροφορικής, ΤΠΕ-Νέων Τεχνολογιών, Καινοτομίας, Physical Computing/Ρομποτική
 • Τεχνητή Νοημοσύνη και Εκπαίδευση
 • Καινοτομία και εκπαίδευση (με ύπαρξη προγραμματισμού - κώδικα)
 • Μεθοδολογία STEM (με ύπαρξη προγραμματισμού - κώδικα)

Σε ποιους απευθύνεται:

 • Φορείς και ενώσεις του εκπαιδευτικού συστήματος που σχετίζονται με την Πληροφορική και τις Νέες Τεχνολογίες
 • Εκπαιδευτικούς Πληροφορικής
 • Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων της εκπαίδευσης με ενδιαφέρον για τις Νέες Τεχνολογίες και καινοτόμες Μεθοδολογίες με Προγραμματισμό
 • Φοιτητές και ερευνητές με ενδιαφέρον για την Πληροφορική και τις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση
 • Μέλη επιμορφωτικών δράσεων

Γλώσσα

 • Συνεδρίου: Ελληνική
 • Άρθρων: Ελληνική ή Αγγλική (εξαιρούνται αυτά με στόχευση το περιοδικό που πρέπει να είναι μόνο στην αγγλική)
 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

-

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

-

ΕΠΥ