Επιτροπές

Οργανωτική – Επιστημονική Επιτροπή
Σε συνεργασία με την ΕΠΥ:

  • Νικόλαος Αλεξανδρής, Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ομότιμος Καθηγητής
  • Παναγιώτης Βλάμος, Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιo
  • Χρήστος Δουληγέρης, Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Καθηγητής
  • Ιωάννης Μαυρίδης, Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Καθηγητής
  • Δρ Βασίλειος Σ. Μπελεσιώτης, Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής ΔΕ

 

 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ

ΕΠΥ

 

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής