logo

ΠΡΑΚΤΙΚΑ


A. Ενιαίος Τόμος (Download)

logo

B. Αναλυτικά

Physical Computing. Υπολογιστικά συστήματα και ελεγκτές κάρτας.

«Εκπαιδευτική ρομποτική: Προγραμματισμός Raspberry Pi με Scratch GPIO.»
Δ. Ματθές, Π.-Ι. Ματθέ
logo

«Εφαρμογές Physical Computing με Raspberry Pi. Αξιοποίηση στη διδασκαλία του προγραμματισμού.»
Τ. Χατζηπαπαδόπουλος, Δ. Λουκάτος, Β. Σ. Μπελεσιώτης
logo

«Σενάριο επίλυσης προβλήματος με χρήση του συνδυασμού scratch (έκδοση S4A) και arduino.»
Α. Παπαδημητρίου
logo

«Διδασκαλία των εννοιών «Εισόδου/Εξόδου» (I/O) προγραμματίζοντας τον Arduino σε Wiring C και σε εναλλακτικές γλώσσες προγραμματισμού, S4A, C# και Python.»
Γ. Γιάννακας, Ι. Δήμος
logo

«Υπολογιστές κάρτας και προτεινόμενος ρόλος τους στην ελληνική σχολική πραγματικότητα. Μια μελέτη περίπτωσης.»
Ε. Ρόμπολα, Β.Σ. Μπελεσιώτης
logo


ΤΠΕ, περιβάλλοντα και υπηρεσίες στη Διδασκαλία

«Πετάει - πετάει η μέλισσα;»
Κ. Ζηκούλη, Φ. Ζέρβα, Δ. Σαρρής
logo

«O Μικρός Πρίγκιπας» μεγάλωσε!
Μ. Πανουσιάδου, Σ. Θεοδωρίδου
logo

«Εφαρμογές web 2.0 στη διδακτική πράξη του δημοτικού σχολείου: Η περίπτωση του "Blendspace".»
Μ. Στιβακτάκη, Ι. Τρυφιάτης
logo

«Οι πλατφόρμες σχεδίασης διαδραστικών μαθημάτων στην εκπαιδευτική διαδικασία. H περίπτωση της πλατφόρμας Blendspace.»
Χ. Παπαναγοπούλου
logo

«Οι εκφραστικές και επικοινωνιακές δυνατότητες των ψηφιακών πολυμέσων στο πλαίσιο των διερευνητικών εργασιών.»
Ε. Τσεφαλά, Α. Μπεγέτη-Κυριακοπούλου
logo


Χρήση λογισμικού και υπηρεσιών στην εκπαιδευτική διαδικασία

«Ένα εκπαιδευτικό λογισμικό για κινητές συσκευές Android (Android app) για την εκμάθηση των πολλαπλασίων των μονάδων bit/byte.»
Χρ. Ρέτσας
logo

«Ένα διδακτικό σενάριο για τον ορισμό και χρήση συναρτήσεων σε Python, υλοποιώντας μια αριθμομηχανή.»
Κ. Περδικούρη
logo

«Εκμάθηση Python με διαδικτυακές εφαρμογές.»
Τ. Θεοφανέλλης, Π. Μπακιρτζή
logo

«Όμιλος Αλγοριθμικής στο Ζάννειο Πειραματικό Γυμνάσιο Πειραιά.»
Ε. Βραχνός, Σ. Ντούσκα
logo


Διδακτικές προτάσεις με ΤΠΕ

«Το Audacity, το φως και ένα βαζάκι σε νέες περιπέτειες.»
Π. Λάζος
logo

«Μαθηματικά και Χημεία: Μια Διεπιστημονική/Διαθεματική προσέγγιση με τη χρήση ΤΠΕ.»
Ε. Κοντογούρη, Σ. Κοτρέτσου
logo

«Η εφαρμογή του μοντέλου της αντεστραμμένης διδασκαλίας στο μάθημα της Ιστορίας στην Α΄ΕΠΑΛ.»
Ε. Ξάνθου
logo

«Δημιουργικές δραστηριότητες με τις ΤΠΕ για την αποδοχή της διαφορετικότητας.»
Μ. Κολλύφα, Ι. Αξαόπουλος, Π. Κουγιουμτζίδου
logo


Μεθοδολογίες και προτάσεις διδασκαλίας

«Ένα προτεινόμενο εννοιολογικό πλαίσιο βασισμένο στην Αυτορρύθμιση και σε ένα τεχνολογικά υποστηριζόμενο περιβάλλον μάθησης για τη διδασκαλία εννοιών προγραμματισμού.»
Ο. Μαλτέζου, Φ. Παρασκευά
logo

«Η μεθοδολογία Agile και η εφαρμογή της στην μαθησιακή διαδικασία ενισχύουν την Υπολογιστική Σκέψη.»
Ι. Κοτίνη, Σ. Τζελέπη
logo

«Οι καθηγητές και ο ρόλος τους στις αποφάσεις για τη Διδακτική Αλγορίθμων σε μαθητές-αρχάριους προγραμματιστές.»
Ε. Βογιατζάκη , Θ. Μπίρμπας
logo

«Κώδικας συμπεριφοράς: διδακτικό σενάριο μαθήματος για ασφαλή και σωστή Διαδικτυακή συμπεριφορά.»
Β. Εφόπουλος, Χρ. Παλάζη
logo

«Επαναληπτικές Δομές με το παράδειγμα της Φαρμακευτικής Αγωγής και της Εκθετικής Απόσβεσης.»
Π. Γεωργιάδης
logo


Μελέτες και προτάσεις για υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας

«Δυσκολίες Μάθησης κατά την Εκπαίδευση Ατόμων Τρίτης Ηλικίας στη Χρήση Η/Υ και Μέθοδοι Αντιμετώπισης.»
Α. Λάππας
logo

«Traditional teaching methods vs. teaching through the application of information and communication technologies in the classroom: a new approach in lifelong learning ?»
D. Belias, D. Kyriakou,Ε. Velissariou, A. Koustelios, L. Sdrolias, K.Varsanis
logo

«Η Χρήση των ΤΠΕ ως Εργαλείο Αντιμετώπισης της Υπο-χρηματοδότησης και της Έλλειψης Προσωπικού σε ένα Πολυτεχνικό Τμήμα»
Μ. Δασυγένης
logo

«STEM Education using Mobile Computing and Internet of Things»
K. Delistavrou, I. Zaharakis, A. Kameas
logo

«Διερεύνηση του βαθμού αξιοποίησης νέων τεχνολογιών στο πλαίσιο της διδασκαλίας των μαθημάτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση»
Ε. Σεραλίδου, Χρ. Δουληγέρης
logo


Μελέτες και προτάσεις για υποστήριξη της διδασκαλίας της Πληροφορικής

«Απόψεις Μαθητών για τα Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα που χρησιμοποιούνται για Εισαγωγή στον Προγραμματισμό.»
Ε. Κανίδης, Μ .Καραλιοπούλου, Γ. Μενούνου
logo

«Γνωστικές δυσκολίες φοιτητών σε βασικές έννοιες Πληροφορικής.»
Χ. Κυριακού, Μ. Γρηγοριάδου
logo

«Προγραμματισμός σε ζεύγη (pair programming) και η αξιοποίησή του στη διδασκαλία προγραμματισμού.»
Τ. Θεοφανέλλης, Φ. Κάσσος
logo

«Ο ρόλος της ικανοποίησης των μαθητών στη δημιουργία κινήτρων μάθησης: κριτική έρευνα δράσης σε μαθήματα Πληροφορικής ΕΠΑ.Λ.»
Κ. Πάσχου
logo


Υπηρεσίες και Περιβάλλοντα στη διδασκαλία

«Εργασία "Βιολογικά προϊόντα και ΕΕ' στο πλαίσιο του προγράμματος "Teachers4europe" με χρήση Τ.Π.Ε.»
Κ. Περτσινίδου
logo

«Ένταξη εργαλείων του WEB.02 στο μάθημα της (ξένης) γλώσσας για αποτελεσματικότερη διαχείριση της πολυπολιτισμικότητας και της πολυγλωσσίας.»
Μ. Μαλίτσα
logo

«M-learning στη Μάθηση της ξένης γλώσσας.»
E. Μαυροπούλου
logo

«Η εφαρμογή κριτηρίων επικοινωνίας στη σχεδίαση εκπαιδευτικών ιστοτόπων.
Ε.Χ. Παπακίτσος, Φ. Χατζηστρατίδη, Π.Σ. Μακρυγιάννης, Μ. Καρδαρά
logo


Προτάσεις διδασκαλίας και αξιοποίησης περιβαλλόντων Πληροφορικής

«Προγραμματισμός παιχνιδιών στο Scratch: Εμπειρίες και προτάσεις.»
Γ. Αλεξούδα
logo

«Αναλυτικός Οδηγός Εγκατάστασης Λογισμικών Ανοικτού Κώδικα σε Περιβάλλον «Linux», με σκοπό την Ανάπτυξη Δυναμικών Διαδικτυακών Εφαρμογών στο Σχολικό Εργαστήριο.»
Γ. Παπαδημητρίου , Α. Τρουλάκη, Τ. Παπαδημητρίου, Δ. Καρλή
logo

«Από την ΜicroWorlds Pro στην Python. Μια Βιωματική Διδακτική Πρόταση.»
Α. Μαζέρας
logo

«Μια πρόταση διδασκαλίας για την ανταλλαγή κλειδιού Diffie – Hellman.»
Π. Γροντάς
logo


Ασφάλεια και Διαδίκτυο. Μεθοδολογίες διδασκαλίας.

«Προσέγγιση της Διαφοροποιημένης Μάθησης στις ΤΠΕ μέσα από Παράδειγμα SOLO Taxonomy στην Οπτική Γλώσσα Προγραμματισμού Scratch 2.0.»
Δ. Μαστοροδήμος, Α. Παλιούρας, Ε. Μαλλού, Σ. Ψυχάρης
logo

«Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Προσχολικής Αγωγής για την Πρόληψη του Σχολικού Εκφοβισμού, με την Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών.»
Π.Τόλη
logo

«Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης Ως Εκπαιδευτικά Εργαλεία: Χρήση Και Ζητήματα Ιδιωτικότητας.»
Θ. Παπαϊωάννου, Α. Τσώχου
logo

«You are not to be Afraid of the Internet.»
V. Dilaveri, R. Thoma
logo


Μελέτες και προτάσεις διδασκαλίας σε θέματα Πληροφορικής

«Κριτήρια και Πλαίσιο Αξιολόγησης Κώδικα Οπτικού Προγραμματισμού.»
Ι. Αργυρίου, Θ. Καρβουνίδης, Α. Λαδιάς , Χρ. Δουληγέρης
logo

«Η Εξελικτική Στρατηγική στην Διδασκαλία του προγραμματισμού των υπολογιστών.»
Δ. Φουρλάς
logo

«Προς μια ολοκληρωμένη διδασκαλία των εννοιών της μεταβλητής στα διάφορα γνωσιακά πεδία, μέσω προγραμματισμού.»
Μ. Δεϊμέζης, Γ. Γυφτοδήμος
logo

«Ο ρόλος των σύγχρονων τεχνικών διδασκαλίας στη μαθησιακή διαδικασία.»
Α. Μπεγέτη-Κυριακοπούλου, Ε. Τσεφαλά
logo


Διδακτικές προτάσεις και εργαλεία με τη χρήση λογισμικού και υπηρεσιών

«Όταν η τέχνη των κόμικς συμμαχεί με το περιβάλλον: ένα διαθεματικό διδακτικό σενάριο για την Γ΄ Γυμνασίου.»
Ουρ. Λάμπου
logo

«Εφαρμογή στην Εκπαίδευση Δυναμικών Ερωτηματολογίων με τη Χρήση Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων.»
Β. Ματζαβέλα
logo

«Διαδικτυακό Πληροφοριακό Σύστημα Συλλογής, Αποθήκευσης, Επεξεργασίας Δεδομένων με Σκοπό την Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Σχολικής Μονάδας.»
Δ. Μαγέτος, Δ. Κοτσιφάκος, Χ. Δουληγέρης
logo

«Ο ρόλος των εκπαιδευτικών και η εκτίμηση των εργαλείων των ΤΠΕ από τους μαθητές για τη βέλτιστη εφαρμογή τους στην τάξη.»
Γ. Μπόκολα
logo


Εργαστήρια

logo